لینک های دسترسی

Breaking News

مباحثه جدی روی تمویل تنظیم خانواده در امریکا


نبرد بودجه بین دیموکرات ها و جمهوریخواهان در کانگرس برای بار آخر سبب گردید تا بخش هایی از حکومت برای ۱۳ روز تعطیل شود. آن نبرد روی تعدیل قانون مراقبت های صحی بود که جمهوری خواهان با آن به شدت مخالف بودند.

این بار، موضوعی که بسیاری از قانونگذاران جمهوریخواه و رای دهندگان را ناراضی ساخته است فاش شدن چندین ویدیویی است که برخی از کارمندان تنظیم خانواده در مورد جنین های سقط شده ای حرف می زنند که از آنها در تحقیقات طبی استفاده می شود.

این اختلافات با رقابت های انتخاباتی برای ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۶ که از قبل شده است، با هم یکجا شده است. این مطلب را ستان کولندر، تحلیلگر امور بودجه بیان داشته است.

آقای کولندر گفت "این یک معضله خاصتا در سنا بوده که در آن چهار نفر از جمهوریخواهان، نامزد ریاست جمهوری شده اند و آنان همه در مورد تمویل برنامه های تنظیم خانوادگی مخالف اند. آنان می گویند که میعاد بودجوی را تمدید نه خواهند کرد مگر این که تمویل برنامه های تنظیم خانواده توقف داده شود. "

یکی از این نامزدان تد کروز است که با شبکه امریکای واحد صحبت کرده است. آقای کروز گفته است که "ما در هر دو مجلس کانگرس اکثریت استیم. به فکر من ما باید مطابق به آن عمل کنیم. ما باید متحدانه باهم بایستیم و بگوییم که ما تمام حکومت فدرال را تمویل می کنیم به استثنای برخی که می خواهند اطفال تولد ناشده را از بین ببرند و یا اعضای بدن آنان را به فروش برسانند."

کارمندان تنظیم خانواده این موضوع را انکار کرده اند که آنان از انساج هدیه شده جنین استفاده می کنند.

میچ میکاننل، رهبر اکثریت در سنای ایالات متحده می گوید که جمهوری خواهان این راه را قبلا پیموده اند به گفته او آنان در هر صورت مقصر پنداشته می شوند.

آقای میکاننل گفت "ما مرتکب مسدودی حکومت نبوده ایم و نمی خواهیم که به عدم پرداخت پول از قروض ملی تهدید کنیم."

براک اوباما، رئیس جمهور امریکا اکنون این تقاضا را از کانگرس نموده است. او گفت "وقتی کانگرس بازگردد، آنان باید از مسدود شدن حکومت جلوگیری کنند، یک بودجه مسئولانه را تصویب کنند و به ثبوت برسانند که ایشان آینده نگر اند."

اما ستان کولندر، تحلیلگر امور بودجه در این مورد تردید دارد که کسی اینکار را با آرامش انجام بدهد.

آقای کولندر گفت "باید به خاطرداشته باشید، در سیاست امروز امریکا، مصالحه گرایی در موضوعاتی مانند تنظیم خانواده معادل به همنوایی با دشمن است و یا چنین تلقی می گردد."

کولندر می گوید که موضوع احساساتی مانند تنظیم خانوادگی و سقط جنین سبب می گردد تا رهبران هردو مجلس کانگرس باید زیاد بکوشند تا بتوانند بر معضله یی مانند مسدود شدن حکومت فایق آیند.

XS
SM
MD
LG