لینک های دسترسی

تجلیل از روز کولمبس در امریکا


تجلیل از روز کولمبس در امریکا

دومین دوشنبه ماه اکتوبر در ایالات متحده امریکا به نام 'روز کولمبس' است و این تعطیل عمومی است. امریکاییان از چهار دهه به این سو همه ساله از رسیدن 'کرستفر کولمبس' به امریکا تجلیل به عمل آورند.

کولمبس ایتالیایی که تحت بیرق هسپانیه به سفرهای دریایی خویش ادامه می داد، چهار سفر را به جهان جدید رهبری کرد ولی هدف اصلی خویش را که دریافت مسیر اقیانوس غربی به آسیا بود، نتوانست تکمیل نماید. در عوض کولمبس با کشف امریکا یک عصر جدید را در تاریخ جهان بنا نهاد.

روز کولمبس در سال ۱۹۷۱ به مثابۀ رخصتی عمومی در ایالات متحده تصویب شد.

XS
SM
MD
LG