لینک های دسترسی

Breaking News

ایالات متحده دستخوش بحران کمبود آب


نوار سفید، فرونشستن سطح آب را در دریای کلورادو نشان می دهد

ادارۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات شهر دیترویت ایالات متحده خواسته اند تا بر کسانیکه پول صرفیه آب خود را نپرداخته اند، یا معلول اند و یا هم بیماری مزمن دارند، جریان آب را قطع نکنند.

از سوی دیگر کارشناسان محیط زیست در ایالات متحده می گویند که ساکنان ساحات جنوب غرب ایالات متحده در سالهای آینده با بحران آب مواجه خواهند شد. سطح آب دریا هایی که به این ساحات آب مهیا می کند به دلیل خشکسالی های پیهم پایان نشسته است و شهر ها در تلاش یافتن منابع جدید آب اند.

متخصصین سازمان ملل متحد پس از دیدار از شهر دیترویت گفتند که قطع آب، مردم فقیر و آسیب پذیر را متاثرساخته و سیاه پوستان ساکن در این شهر به گونۀ ویژه از کمبود آب متاثر شده اند. مقامات این سازمان گفته اندکه آب باید ارزان باشد اما رایگان نباشد.

از آغاز سال روان میلادی تا کنون در مجموع جریان آب بر ٢٧ هزار باشندۀ دیترویت قطع شده است. شهردیترویت در ایالت مشیگن ایالات متحده که با مشکلات اقتصادی جدی روبرو است چندی پیش ورشکستگی اعلان کرد.

مشکل قطع آب برای مصرف کنندگان آب در دیترویت در حالی است که ساکان محلی در ساحۀ حفاظت شده گوشوت مربوط به امریکاییان بومی که در سرحد ایالات نوادا و یوتا در فاصله ۴٠٠ کیلومتری شهرلاس ویگاس موقعیت دارد، با انتقال آب از مناطق شان به این شهرمخالفت می ورزند.

اد نارنجو، رئیس پیشین قبایل می گوید که آب آن ساحه از چشمه سارهای زیرزمینی منشا می گیرد، اما به گفتۀ وی این چشمه ممکن اولین منابعی باشند که متاثر شده و خشک خواهند شد. این آب اکنون توجه شهرلاس ویگاس را در جنوب به خود جلب کرده است.

شهر لاس ویگاس در قلب صحرای نوادا
شهر لاس ویگاس در قلب صحرای نوادا

شهر تفریحی لاس ویگاس واحۀ واقع در درون صحرا است که سه برچهارم بخش اقتصاد ایالت نوادا به آن وابسته است. در ین شهر دو میلیون نفر زندگی داشته و سالانه چهل میلیون نفر از آن دیدن کرده و به سرعت روبه گسترش می باشد.

برونسون مک، آمر اداره آب ایالت نوادا می گویدکه لاس ویگاس واقع در جنوب نوادا یک ضعف عمده دارد و آن اینکه ٩٠ درصد منبع آبی این شهر از ذخیرۀ آب "مید" است. ظرفیت ذخیرۀ این منبع آب رو به کاهش است و امسال کمترین مقدار آب درآن ذخیره شده است.

مک می گوید که شهر لاس ویگاس باید کوشش کند که آب آن از منابع مختلف فراهم شود. به گفتۀ وی ساحات جنوبی نوادا به صورت کامل به آب دریای کولارادو وابسته است.

اما پلان شهر برای ساختن پایپلاین برای پمپ کردن آب از این مناطق با مخالفت جدی دهاقین، مالداران و شهرهای کوچک در منطقه مواجه شده است و ایشان ازین خوف دارند که مدرک زندگی آنها متاثرشود.

اد نارانجو، رئیس پیشین قبایل منطقه نگران است که این کار باعث نابودی معیشت مردمان گوشوت گردد. او می گوید که ساکنان بومی برای سال های متمادی در این صحرا زیسته و با آن خو گرفته اند و نباید برای بیرون راندن شان از زور کار گرفته شود.

مردمان بومی امریکایی گوشوت نگران اند که هرگاه لاس ویگاس کوشش کند آب منطقه را به شهر انتقال دهد، جنگلی که برای مردمان محل مقدس است از بین خواهد رفت.

مک از اداره آب ایالت نوادا می گوید که پمپ کردن آب از لحاظ اثرات محیطی به دقت مطالعه شده است و هرگاه سطح آب متاثر شود درین صورت اجازه داده نخواهد شد به مردمان محل صدمه وارد شود.

اما طوری که دیده شده است مردمان محل بالای مقامات اداره آب ایالت اعتماد ندارند و می گویند وقتی مصارف گزافی رخ دهد باز چگونه آنها به آسانی از بردن آب محل دست خواهند کشید.

مناقشه مردمان محل با شهر لاس ویگاس برای حصول آب سالها ادامه خواهد یافت ولی دوام خشکسالی شهر لاس ویگاس را ضربه خواهد زد.

برگردان: عبدالواجد عادل

XS
SM
MD
LG