لینک های دسترسی

شش کارمندسفارت امریکا در کابل به خاطر داشتن مواد مخدر از وظایف شان بر کنار شدند


سفارت ایالات متحده در کابل هویت کنارمندان بر کنارشده را تا حال افشا نکرده است که شهروندان افغان اند یا امریکایی

سفارت ایالات متحده در کابل شش کارمند خود را به دلیل داشتن مواد ممنوعه از وظایف شان برکنار کرده است.

کوپر نتان، یک سخنگوی سفارت امریکا در کابل، به صدای امریکا برکناری شش کارمند آن سفارت را تایید کرد و گفت که سفارت اعمال غیر قانونی را با جدیت بررسی می کند.

آقای نتان گفت " ما همه سو رفتار های را که از سوی پرسونل وزارت خارجه امریکا و قرار دادی ها صورت می گیرد، با جدیت تعقیب می کنیم. این رویداد تحت تحقیق قرار دارد و اگر به اثبات برسد، در برابر آن اقدام صورت خواهد گرفت."

آقای نتان همچنین گفت که از نزد شش کارمند برکنار شده مواد ممنوعه شده پبدا شده است که یا آنرا استعمال کرده اند و یا هم مواد را با خود داشتند.

روی همین دلیل، آقای نتان گفت که شش کارمند از وظایف شان بر کنار شدند و بیش از این به سفارت کار نمی کنند.

آقای نتان گفت "موادیکه از نزد آنان پیدا شده است، مواد مخدر غیر قانونی نیست، بلکه مواد مخدر قانونی است که به صورت نا مناسب از آن استفاده صورت می گرفت."

اما سخنگوی سفارت ایالات متحده در کابل در مورد نوعیت مواد مخدر و هویت کارمندان بر کنار شده چیزی بیان نکرد.

XS
SM
MD
LG