لینک های دسترسی

Breaking News

در ایالت میزوری چه میگذرد؟


به تعقیب کشته شدن یک جوان سیاه پوست توسط یک پولیس سفید پوست در شهر فرگسن ایالت میزوری، والی آن ایالت اعضای یک کمیسیون مستقل را به منظور مصالحه میان سفید پوستان و جامعه امریکاییان افریقای الاصل گماشته است. واقعه نهم آگست باعث شد تا تظاهرات خشونت بار و تنش های نژادی را در منطقه به بار آورد.

خشم مظاهره کنندگان بعد از کشته شدن مایکل برون ١٨ ساله در شهر فرگسن ایالت میزوری، ممکن یکبار دیگر در حال بروز کند که قراراست یک هیئت قضایی حکم خود را تا چند روز اینده در مورد محکومیت و یا عدم محکومیت افسر پولیس که بر مایکل برون شلیک کرده بود، صادر کند.

جې نکسن، والی ایالت میزوری حالت اضطراری را اعلام کرده و به سربازان گارد ملی دستور داده تا در صورت ضرورت برای حمایت از پولیس آماده باشند.

وکیل مدافع والدین مایکل برون مقتول نیز از مردم خواسته است تا آرامش را حفظ کنند.

در حالیکه مردم در این ایالت انتظار فیصله هیئت منصفه را میکشند، بعضی از سلاح فروشان در حومه شهر فرگسن خبر میدهند که فروش سلاح افزایش یافته است.

به گفته فروشندگان، در چند هفته گذشته میزان فروش سلاح دو تا سه برابر بلند رقته و هر روز حدود ٣٠ تا ٥٠ میل فروخته میشود.

به منظور تامین عدالت در شهر فرگسن ایالت میزوری، والی آن ایالت یک کمیسیون مستقل دونژادی را گماشته تا ریشه های انقسام نژادی را دریابند و برای مبارزه با بې عدالتی اجتماعی، راه های حل را پیشنهاد کند.

اعضای جوامع امریکایان افریقای الاصل در سرا تا سر ایالات متحده، انکشافات در شهر فرگسن را نظارت میکنند. و اغلب بر این باورند که تبعیض نژادی هنوز هم به شکل گسترده در این کشور وجود دارد.

لیسلی مکسپدن، مادر مایکل برون مقتول میگوید، تبعیض نژادی مشکل یک یا دوسال نه بلکه از صدها بدینسو وجود دارد. در حال صحبت با رسانه ها خانم مکسپدن گفت، از کاریکه با پسر او صورت گرفت خرسند نیست اما امید دارد با قضیه پسرش این مشکل توقف یابد.

XS
SM
MD
LG