لینک های دسترسی

Breaking News

سیگار: کمک های مالی امریکا منجر به تشویق فساد در افغانستان شد


اداره سر مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) می گوید که نحوه کمک های مالی امریکا در برخی موارد سبب تشویق فساد در افغانستان شده است.

سیگار روز پنجشنبه (۳۰ حمل) با نشر گزارشی گفت که روش تامین این کمک ها به افغانستان، هماهنگی بین ادارات مختلف حکومت امریکا را مغلق تر ساخت و "تحمل ضمنی" فساد در افغانستان و حمایت "غیر عمدی" امریکا از مقام های فاسد حکومت افغانستان سبب شد تا افغان ها از برنامه های انکشاف سکتور خصوصی کمتر حمایت کنند.

بر بنیاد این گزارش که روی انکشاف سکتور خصوصی و رشد اقتصادی افغانستان متمرکز می باشد، حکومت امریکا نتواست رابطه بین افراد فاسد و افراد قدرتمند را در جامعه افغانستان درک کند.

در این گزارش آمده تلاش های که به خاطر انکشاف سکتور خصوصی در افغانستان رویدست گرفته شد، با واقعیت های اقتصادی و امنیتی این کشور، ظرفیت ادارات حکومتی، روابط افغانستان با همسایگان اش و فساد اداری موجود در این کشور همسویی و مطابقت نداشته است.

سیگار می افزاید که رشد اقتصادی افغانستان در سال های نخست پس از سقوط طالبان عمدتاً به دلیل راه اندازی برنامه های بازسازی و میزان بلند مصرف پول توسط کشور های خارجی بلند رفت و روی همین دلیل میزان این رشد اقتصادی دوامدار باقی نماند.

بر بنیاد آمار بانک جهانی، میزان رشد اقتصادی افغانستان از سال ۲۰۰۳ تا کنون سیر نوسانی را پیموده است. رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۰۹ به ۲۱ در صد می رسید در حالیکه این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۲.۳ در صد کاهش یافته است.

در گزارش سیگار از کارشناسان و متخصصین خارجی در افغانستان نیز انتقاد شده و به گفته این گزارش، کارشناسان فنی که در سطوح بلند برنامه های بازسازی کار می کردند، در بسیاری موارد از شرایط افغانستان بی خبر بودند و یا حتی دانش و تجربه کار در کشور های پس از جنگ و کشور ها رو به انکشاف را نداشتند.

سیگار با انتقاد از روند گذار نظام اقتصادی افغانستان به اقتصاد بازار گفته است که این روند با سرعت زیاد و در عدم موجودیت نهاد های پاسخگو و عاری از نفوذ "قدرتمندان فاسد" عملی شد.

چالش وابستگی افغانستان به کمک های بین المللی

جان ساپکو، سر مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان هنگام نشر این گزارش بر تقویت و توسعه سکتور خصوصی در افغانستان تاکید کرد و افزود که توسعه سکتور خصوصی می تواند وابستگی افغانستان را به کمک های بین المللی کاهش بدهد.

آقای ساپکو گفت: "حتی اگر گروه طالبان فردا (با حکومت افغانستان) موافقتنامه صلح امضا کند، حکومت افغانستان هنوز هم برای نیم از بودجه خود به کمک های بین المللی نیاز میداشته باشد. سربازان ما ممکن به امریکا برگردند، اما پول ما هنوز هم در آنجا مصرف خواهد شد. توسعه یک سکتور خصوصی پویا در افغانستان، راه حل دراز مدت به این مشکل است."

سیگار پیشنهاد کرده تا اداره توسعه بین المللی امریکا و وزارت خارجه این کشور، حکومت افغانستان را در بازنگری تمام توافقنامه های تجارتی منطقه یی و دو جانبه به ویژه با پاکستان کمک کند و موانع فرا راه صادرات و واردات افغانستان را از میان بردارند.

سیگار به منظور توسعه سکتور خصوصی در افغانستان همچنین خواستار ادامه تلاش های امریکا برای مبارزه با فساد در افغانستان شده و از اداره توسعه بین المللی امریکا خواسته تا با همکاری نهاد های افغان چون دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و اتحادیه های تجارتی، همکاری ها و آموزش های فنی خود را مطابق به نیازمندی ها و شرایط جامعه افغانستان فراهم کند.

سیگار می گوید که عدم موجودیت یک راهکار جامع به خاطر فقر زدایی سبب شد تا با وجود رشد اقتصادی افغانستان نتواند فقر و بیکاری را در این کشور کاهش بدهد.
سیگار می گوید که عدم موجودیت یک راهکار جامع به خاطر فقر زدایی سبب شد تا با وجود رشد اقتصادی افغانستان نتواند فقر و بیکاری را در این کشور کاهش بدهد.
XS
SM
MD
LG