لینک های دسترسی

مصاحبه جنرال دیپمسی با تلویزیون 'الحره' در مورد عراق و نقش ایران در منطقه


مصاحبه جنرال دیپمسی با تلویزیون 'الحره' در مورد عراق و نقش ایران در منطقه

جنرال مارتین دیمپسی، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده با تلویزون الحره مصاحبه ای انجام داده است. جنرال دیمپسی در این مصاحبه که در سفارت ایالات متحده درعربستان سعودی صورت گرفته، درمورد آینده عراق، و نفوذ ایران درمنطقه صحبت کرده است.

جنرال دمپسی در ارتباط به عراق بعد از خروج عساکر امریکایی و آینده آن کشور و موقعیت ایالات متحده میگوید که آنان کاملاً خارج نخواهند شد، بلکه با حفظ پرسونل ملکی، مشاورین، قرار دادی ها و تعداد محدودی از عساکر در عراق، باقی خواهند ماند.

جنرال دمپسی میگوید هدف ما عادی ساختن روابط و استحکام نیروهای امنیتی آن کشور میباشد، روابطی که ایالات متحده در حال حاضر تحت همکاری های امنیتی با کشور های چون عربستان سعودی دارد.

آقای دمپسی میگوید، تنش های فرقوی و مذهبی هنوز هم در عراق وجود دارد و با موجودیت یک دیموکراسی تازه ظهور نموده، عراق به حمایت ایالات متحده در ساحات اقتصادی، تجارتی و فرهنگی نیاز خواهد داشت.

در مورد نفوذ ایران در عراق جنرال دمپسی میگوید "بلی، من مطئمن هستم که ایران در عراق نفوذ دارد، و انتظاراتی هم دارد که به حیث همسایه آن کشور، قابل درک میباشد. ولی در ضمن، ایران علاقمندی فتنه آمیزی هم دارد که عراق را به جانب دیدگاه خود از جهان و امنیت جهان، سوق دهد."

جنرال دمپسی میگوید به عقیده وی عراق از این مقاصد ایران آگاه است. ولی عراق باید نفوذ مثبت ایران را چون نفوذ اقتصادی و غیره را در برابر نفوذ شیطانی آن کشور علیه عراق، متوازن سازد.

لوی دریستیز قوای مسلح ایالات متحده می گوید، ایران میخواهد قدرت یکه تاز در خلیج فارس باشد و برای اینکار خواهان نفوذ بیشتر در کشور های خلیج است.

آقای دمپسی در ارتباط به جاه طلبی های ذروی ایران می گوید "اگر ایران این اندیشه را ادامه داده و قابلیت تولید سلاح ذروی را پیدا نماید، مطئمناً تهدید جدی علیه منطقه و تمام جهان خواهد بود."

از لوی درستیز قوای مسلح ایالات متحده سوال شد که چگونه میتوانند از کشور های خلیج با موجودیت همچو تهدیدی، حمایت نمایند. وی اظهار داشت "در حال حاضر، تمام مساعی ایالات متحده جهت جلوگیری از دسترسی ایران به قابلیت های ذروی میباشد و برای تفکر در مورد سیستم پیشرفته بازدارنده اتمی هنوز زود است صحبت نمود."

ولی وی میگوید در جمع این کشور ها، اسرائیل یگانه کشوریست که شدیداً از این ناحیه احساس خطر میکند. جنرال دمپسی از قابلیت های ذروی اسرائیل برای جلوگیری از حملات احتمالی ایران، اظهار بی اطلاعی نمود.

چون این مصاحبه در عربستان سعودی صورت گرفت از جنرال دمپسی در مورد سفرش به آن کشور سوال شد وی در جواب اظهار داشت که به حیث لویی دریستز جدید قوای مسلح ایالات متحده میخواهد دوستی های خود را استحکام بخشیده و با دوستان خود از نزدیک دیدار نماید.

XS
SM
MD
LG