لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت امریکا بار دیگر با تهدید مسدود شدن روبرو شده است


ادامۀ اختلاف نظر میان رئیس جمهور و قانونگذاران دموکرات ایالات متحده در مورد بودجه، حکومت این کشور را بار دیگر با تهدید مسدود شدن روبرو ساخته است.

یکی از موارد عمدۀ اختلاف میان هردو طرف، موضوع تمویل برنامۀ اعمار دیواری سرحدی با مکسیکو میباشد.

باوجود آنکه رئیس جمهور دونالد ترمپ و رهبران قانونگذاران دموکرات دیروز دیدار داشتند، اما نتوانستند تا به یک توافق برسند.

رئیس جمهور ترمپ میخواهد که در بودجه سال ٢٠١٩، پنج میلیارد دالر بخاطر تامین امنیت سرحد جنوبی و اعمار دیوار در سرحد با مکسیکو تخصیص داده شود.

اما دموکرات ها پیشنهاد ١.٣ میلیارد دالر را کرده و آن نیز بخاطر اعمار دیوار نه، بلکی بخاطر تامین امنیت سرحدی میباشد.

رئیس جمهور ترمپ میگوید که تامین امنیت با اعمار دیوار در سرحد میان ایالات متحده و مکسیکو بستگی دارد، اما دموکرات ها اعمار دیوار را غیرمؤثر و پرهزینه میخوانند.

حال، هردو طرف تا تاریخ ٢١ دسمبر وقت دارند که به یک توافق برسند و بودجه تصویب شود، در غیر آن به تاریخ ٢٢ دسمبر، حکومت مرکزی ایالات متحده قسماً مسدود خواهد شد.

در سال ٢٠١٨، این سومین بار خواهد بود که حکومت قسماً مسدود میشود. این کار ضمن تاخیر در خدمات کلیدی، میلیون ها تن را در سراسر کشور متاثر خواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG