لینک های دسترسی

Breaking News

مجلس نمایندگان امریکا: روابط امریکا و پاکستان باید تغییر کند


کمیته فرعی آسیا-پاسفیک کانگرس ایالات متحده روز سه شنبه بار دیگر روابط میان ایالات متحده و پاکستان را مورد ارزیابی قرار داد.

این ارزیابی در حالی صورت گرفت که در شش ماه اخیر، روابط میان واشنگتن و اسلام آباد پر تنش بوده است و دلیل آن به گفتۀ مقامات امریکایی، عدم همکاری لازم اسلام آباد در از بین بردن پناهگاه های تندروان و گروه های دهشت افگن در آن کشور است.

پس از انتقاد های شدید مقامات امریکایی، واشنگتن بخشی از کمک های امنیتی خود را برای پاکستان تا به حالت تعلیق آورد.

تد یوهو، نماینده جمهوریخواه از ایالت فلوریدا که ریاست کمیته فرعی آسیا-پاسفیک در کمیته روابط خارجی مجلس نماینده گان ایالات متحده را بر عهده دارد، گفته است که اسلام آباد خواهان استقرار حکومتی در کابل است که بتواند آنرا کنترول کند و به همین علت به آن عده از تندروانی که در پی بی ثبات ساختن افغانستان میباشند، کمک می کند.

آقای یوهو همچنین گفت که در ارزیابی مجدد اولویت ها در روابط بین امریکا و پاکستان، نزدیکی ارتباطات بین پاکستان و چین، ظهور افراطگرایان در چارچوب احزاب سیاسی در پاکستان، وعدم آزادی های مذهبی و مدنی در آن کشور نیز در نظر گرفته خواهد شد.

سیت جونز، تحلیلگر ارشد در مرکز مطالعات ستراتیژیک می گوید که تعلیق کمک های امریکا برای پاکستان باید ادامه یابد و در نهایت ایالات متحده تعلیق و یا فسخ موقف پاکستان را به عنوان یک متحد غیر ناتو مورد بررسی قرار بدهد. این تحلیلگر امریکایی همچنین می گوید که پاکستان باید در فهرست کشور های حامی دهشت افگنی قرار بگیرد، زیرا اسناد و شواهد کافی وجود دارد که در چندین سال گذشته، استخبارات نظامی پاکستان یاISI با گروه های دهشت افگنی که در افغانستان و هند فعال میباشند، در تماس بوده است.

جف سمیت، پژوهشگر در بنیاد هریتج مستقر در واشنگتن که در نشست استماعیه کمیته فرعی آسیا-پاسفیک در ارتباط به پاکستان صحبت میکرد، گفت که هیچ نوع تغییری در وضعیت افغانستان نمایان نخواهد شد، مگر اینکه پاکستان کنترول سرحدات خود را در دست گیرد.

آقای سمیت گفت حمایت پاکستان به خصوص آی اس آی از شبکه حقانی برای منافع ایالات متحده زیان آور بوده و خواهد بود.

آقای سمیت پیشنهاد می کند تا حملات طیاره های بدون سرنشین ایالات متحده در قلمرو پاکستان افزایش یابد.

مقامات پاکستان با رد ادعای اتهامات واشنگتن همواره گفته اند که آنان نه تنها از تندروان و گروه های دهشت افگنی حمایت نکرده اند، بلکه به صورت جدی در برابر آن مبارزه کرده اند.

XS
SM
MD
LG