لینک های دسترسی

تعذیرات ایالات متحده بر 26 شرکت تجارتی


تعذیرات ایالات متحده بر 26 شرکت تجارتی

ایالات متحده تعذیرات بر بیشتر از بیست شرکت را وضع کرده و می گوید آنها به حیث پیشگامان دخیل درتجارت با برنامه های راکتی ایران فعالیت داشتند.

وزارت خزائن ایالات متحده روز پنجشنبه گفت 24 شرکت روابطی با خطوط کشتی رانی حکومتی جمهوری اسلامی داشتند درحالی که دو شرکت دیگر وابستگی با صنایع هوا و فضایی ایران داشتند که یک تقاوی مربوط وزارت دفاع ایران است.

ایالات متحده قبلا شرکت های خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و صنایع هوا و فضا را درفهرست سیاه، تحت تعذیرات قرارداد که بنابرتوصیف ایالات متحده به حیث برنامه انکشاف سلاح ذروی ایران است. تهران می گوید کار ذروی آن برای مقاصد تولید برق است.

وزارت خزاین ایالات متحده گفت 20 شرکت از این مجموعه وابسته به شرکت های خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی درهانگ کانگ موقعیت دارد. چهارشرکت دیگر در جزیره مان، یک قلمرو خودمختار بریتانیه می باشد. دو شرکت وابسته به صنایع هوا وفضای ایران، شرکت های مستقر در تهران می باشند.

XS
SM
MD
LG