لینک های دسترسی

Breaking News

جشنوارۀ شگوفه های گیلاس در واشنگتن


جشنوارۀ شگوفه های گیلاس در واشنگتن

جشنوارۀ ملی "چری بلاسم" یعنی شگوفۀ گیلاس به روز یکشنیه در واشنگتن دی سی افتتاح گردید.

این جشن یاد آور تحفه است که ۹۹ سال قبل از طرف جاپان به امریکا داده شده بود.

امسال موزیم ملی واشنگتن این روز را با فعالیت های اطفال، مثل رسم کشیدن، ساختن گل های کاغذی و کار های دستی دیگر به یاد بود از فاجعه اخیر در جاپان آغاز نمود.

اطفال با فروش این کار های دستی به جمع آوری پول برای مصیبت دیده گان جاپان پرداختند و پیام خاص تسلیت را به سفارت جاپان در امریکا فرستادند.

یکی از این اطفال در مورد شگوفه گیلاس میگوید:

"من شگوفه ها را خوش دارم بخاطریکه رنگ آنها گلابی است، رنگ گلابی رنگ مورد علاقه من است."

یکی از معلمینی که این اطفال را در ساختن کار های دستی کمک می نمود گفت:

"از هر طریقی که ما بتوانیم برای مردم جاپان کمکی کنیم، آنرا انجام می دهیم."

در مراسم افتتاح این رویداد ایچیرو فوجی ساکی سفیر جاپان در امریکا و ونسنت گری شاروال واشنگتن حضور داشتند.

سیاحین از گوشه و کنار جهان به عکاسی از این درختان پرداخته و از شگوفه درختان حَظ می بردند.

یکی از این سیاحین در مورد شگوفه گیلاس گفت:

"فکر می کنم که بسیار مقبول هستند، ولی هنوز کاملاً باز نشده اند.

در این روز برعکس سالهای دیگر هوا یک اندازه سرد بود.

سیاح دیگری می گوید:

"امید داشتیم که هوا کمی گرمتر می بود، از اینرو ما به عوض بالاپوش فقط کرتی نازک پوشیده ایم."

یکی از خانم های مقیم واشنگتن که در این مراسم اشتراک نموده بود گفت:

"ما واقعا از طرف جاپان تشویق شدیم که به آن ادامه میدهیم. این جشنگیری نمایانگر دوستی و روابط نیک ما با جاپان در ۹۹ سال گذشته است.

این جشن گیری تا دهم ماه اپریل دوام می نماید.

اولین درختان گیلاس در بیست و هفتم ماه مارچ سال ۱۹۱۲میلادی به امریکا داده شد، ولی وزارت زراعت امریکا بخاطری آنها را سوختاند که درختان سالم نبودند و به عوض آنها درختان دیگری غرس گردید.

XS
SM
MD
LG