لینک های دسترسی

Breaking News

نتایج انتخابات امریکا و چالشهای دو سال دیگر ادارۀ اوباما


چند ساعت دیگر به اعلام نتایج نهایی باقیمانده است

مراکز رایدهی برای انتخابات میان دوره یی کانگرس ایالات متحده ساعت شش صبح در سواحل شرقی ایالات متحده باز شد و شماری از رایدهندگان پیش از رفتن به وظایف شان به نامزدان مورد نظر شان رای دادند.

به مجرد رسیدن رایدهندگان به مراکز رایدهی، کارمندان انتخابات اوراق ویژۀ حاوی معلومات در مورد کاندیدان حزب جمهوریخواه و دیموکرات را برای رای دهندگان می دادند.

حضور مردم در این انتخابات در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا کمرنگ بود. به گونۀ مثال صفوف رایدهندگان در یکی از مراکز رایدهی در ساحۀ لورتن ناحیۀ فیرفکس ایالت ویرجینا مانند انتخابات گذشته مزدحم نبود، با آنهم مردم اندک اندک از راه می رسیدند و رای می دادند.

این انتخابات برای دو سال دیگر ریاست جمهوری باراک اوباما بسیار مهم و حیاتی است. هم اکنون جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان کانگرس امریکا اکثریت داشته و با گرفتن شش کرسی دیگر، اکثریت سنا را نیز از آن خود خواهند کرد.

ساختمان کانگرس ایالات متحده
ساختمان کانگرس ایالات متحده

نظر سنجی ها نشان می دهد که با کاهش محبوبیت رئیس جمهور اوباما در عملکرد علیه دهشت افگنی، برگرداندان سربازان امریکایی به کشور شان و احیای اقتصاد امریکا، جمهوریخوان سخت کوشش دارند تا اکثریت سنا را نیز به دست آورند.

اکثریت جمهوریخواهان در هردو مجلس، تصمیم گیری های رئیس جمهور دیموکرات ایالات متحده را تا اندازۀ زیادی به چالش خواهد کشید.

جمهوریخواهان در صورت پیروزی در این انتخابات در کنار مسایل داغ داخلی ایالات متحده به مسایلی چون رسیدگی به گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه، جنجال هسته یی ایران و مهار کردن ایبولا در غرب افریقا خواهند پرداخت.

موضوع افغانستان و حضور نظامی هزاران سرباز امریکایی در آن کشور تا یک دهۀ دیگر نیز از موضوعات مورد علاقه هردو حزب است که رئیس جمهور اوباما با اعضای کانگرس، سیاست های مشابه را در این زمینه دنبال خواهند کرد.

اهمیت رای ویرجینیا

ويرجينيا يكی از ايالت های مهم امریکاست که در دو انتخابات گذشته دیموکرات ها در آن پیروز بوده اند. در انتخابات ميان دوره یی رایدهندگان ویرجینیا ۱۱ نماینده برای مجلس نمایندگان و دو سناتور خود را برای سنا انتخاب می کنند.

در ناحیۀ فیرفکس که یکی از ساحات پرنفوس ویرجینیا است، نامزدان سنا و مجلس نمایندگان با طرح مسایل مختلف داخلی و سیاست خارجی به مبارزات انتخاباتی پرداختند. فیرفکس یکی از محلاتی است که بیشترین جمعیت افغان های مقیم ایالات متحده را در خود جا داده است.

در انتخابات میان دوره یی، بودیجه تمویل چندین پروژه ساختمانی و تکمیل خط جدید مترو در ایالت ویرجینیا نیز به رای مردم گذاشته می شود. در صورت کسب آرای کافی، این بودیجه ها برای تصویب به کانگرس امریکا فرستاده خواهد شد.

رئیس جمهور باراک اوباما یک هفته پیش رای داد
رئیس جمهور باراک اوباما یک هفته پیش رای داد

یکی از موضوعات مهم در انتخابات ریاست جمهوری و اکنون در انتخابات میان دوره یی کانگرس ایالات متحده این است که برای هر رای دهنده، محل مشخص رایدهی از طریق پست و آنلاین فرستاده می شود.

کسانی که تازه تابعیت امریکا را به دست آورده اند و یا معلومات محل رایدهی را ندارند، می توانند با درج معلومات شخصی و آدرس خانۀ شان در صفحۀ ویژۀ انترنتی مربوط انتخابات، محل رایدهی خود را پیدا کنند.

یکی از ویژه گی های رایدهی در انتخابات ایالات متحده این است که رای دهندگان نظر به منطقه مشخص بود و باش شان، به محلات ویژۀ رایدهی آن منطقه می روند. رایدهندگان نمی توانند به هر محلی که دلشان خواست رفته و رای بدهند.

مراکز رایدهی در ویرجینیا تا ساعت ده شب باز است و شمارش آرا اکثراً به گونۀ زنده و مستقیم از طریق رسانه ها، کاندیدان و ویب سایت های مشخص پوشش می یابد و برندگان همین امشب اعلان می شوند.

XS
SM
MD
LG