لینک های دسترسی

محمکۀ دیپلومات امریکایی در پاکستان


محمکۀ دیپلومات امریکایی در پاکستان

ایالات متحده رهایی عاجل یک دیپلومات امریکایی را نموده است که پس از گلوله باریی که منجر به کشته شدن دو پاکستانی شد ، توقیف گردیده است .

ایالات متحده به روز شنبه گفت ریموند دیوس که یک دیپلومات بوده و از هر گونه محاکمه مصون می باشد ، به شکل غیر قانونی در لاهور توقیف گردیده است .

مقامات ایالات متحده قبلاٌ دیوس را به حیث دیپلومات معرفی نه نموده بودند .

در اطلاعیه سفارت ایالات متحده که به روز جمعه در اسلام آباد منتشر گردید نامی از دیوس برده نشده و وی صرف یک مامور قونسلگری اعلام گردیده بود .

دیوس به روز جمعه به اتهام کشتن دو مردی در محکمه پاکستان ظاهر گردید، که یک روز قبل پس از گلوله باریی، آنانرا به عنوان دفاع از جان خود از پا در آورده بود.

به روز پنجشنبه قاضی دستور داد تا این مقام ایالات متحده جهت ادامه تحقیقات پولیس، به مدت شش روز در توقیف نگهداشته شود.

مقامات پاکستانی می گویند، این مرد به پولیس گفته است پس از آنکه وی از یک ماشین برداشت پول مقداری پول دریافت نموده و در موترش در یک اشاره ترافیکی معطل گردیده بود، دو مرد سوار بر موتر سایکل به طرف موترش به گلوله باری آغاز نمودند.

مقامات علاوه می کنند، مرد امریکایی به گلوله باری متقابل آغاز نموده و تیم امنیتی را که با وی نبوده ، هشدار داده است .

هردو حمله کننده در شفاخانه جان سپردند .

XS
SM
MD
LG