لینک های دسترسی

ادامه توقیف دیپلومات امریکایی در پاکستان


Рэймонд Дэвис

یک محکمۀ پاکستان فیصله نمود که پولیس میتواند دیپلومات امریکایی متهم به قتل دو نفر را برای حداقل هشت روز دیگر در توقیف نگهدارد.

ایالات متحده از پاکستان تقاضانموده است تا ریموند دیویس را رها کنند، زیرا وی مصئونیت دیپلوماتیک داشته و بصورت غیر قانونی در موقع حادثۀ گلوله باری در شهر لاهور توقیف شده است.

مامورین سفارت امریکا در پاکستان میگویند، در موقع حمله، دومردی که ادعا میشود قصد دزدی داشتند، دیویس به دفاع از خود عمل نموده است.

مقامات پاکستانی میگویند، دیویس بالای این دو مرد که بعداً در شفاخانه جان دادند، فیر نموده بود.

در عین روز، یک مرد پاکستانی سومی هم با تصادم با موتر قنسولگری که برای کمک به دیپلومات امریکایی در حرکت بود، به قتل رسید.

دیویس به تاریخ ۲۷ جنوری به اتهام قتل دو تن تحت توقیف قرار گرفت و قرار است به تاریخ ۱۱ فبروری در محکمه حاضر گردد.##

XS
SM
MD
LG