لینک های دسترسی

Breaking News

برنامه های آموزشی برای مهاجرین در امریکا


مهاجرین و پناهندگان زبان انگلیسی را در امریکا از طریق برنامه های خاص آموزشی می آموزند.

ایالات متحدۀ امریکا از اکتوبر سال ۲۰۱۵ تا سپتمبر سال ۲۰۱۶ بیش از ۳۱ هزار مهاجر از گوشه و کنار جهان را اجازۀ بود باش در کشور را داده است.

آغاز زندگی برای این مهاجرین و پناهندگان در ایالات متحده دشوار است. به همین منظور نهاد هایی که از سوی ادارات فدرال امریکا تمویل میشوند، برنامه هایی را که در خود کفا شدن این تازه واردین کمک میکند، تنظیم میکنند.

فرشته عارفی، چند ماه پیش از افغانستان به ایالات متحدۀ امریکا سفر کرده است. او در افغانستان معلم زبان دری بود. فرشته عارفی میگوید"میخواهم صحبت کردن با زبان انگلیسی را بیاموزم. تا وظیفۀ خوبی بیابم. نه اینکه در یک هوتل یا رستوران کار کنم". فرشته یکی از جمله مهاجرینی است که با رویای یک آیندۀ خوب به ایالات متحده آمده است.

در حالی که ادارات مربوط به اسکان مجدد، کمک های کوتاه مدت مالی را از طریق بودجۀ فدرال نیز تمویل میکنند، اما مهاجرین در نهایت وادار میشوند تا هر چه زودتر شغلی بیابند. از همین جاست که شمار زیادی از مهاجرین به دلیل نداشتن مهارت های خاص دچار مشکل میشوند.


روت ایلا، یکی از مهاجرین السلوادوری است که آموختن زبان انگلیسی را حتمی میداند" زمانی که دنبال کار میگردم، از من میخواهند که باید صحبت کردن به زبان انگلیسی را بلد باشم."

مهاجرین مانند روت، زبان انگلیسی را از طریق برنامه های آموزشی تحت نام انگلیسی به حیث زبان دوم، می آموزند. یکی از این برنامه ها از طریق مکتب عالی محلی پرنس جورج در ایالت مریلند، تنظیم شده است.


شاگردان در اینجا بر اساس توانایی و دانش زبان انگلیسی در صنف های متفاوت صنف بندی میشوند. کرن نلسن معلم زبان انگلیسی میگوید که در این برنامه برای مهاجرین آموزش داده میشود تا با امور ابتدایی روزمره در جامعه با استفاده از زبان انگلیسی تعامل کنند. کَرَن نلسن یکتن از معلمین میگوید "کوشش میکنیم که همه چیز را به شمول ذخیرۀ لغات که نیازمند آن اند برایشان آماده سازیم".

زبان انگلیسی در بیشتر بخش های ایالات متحده رایگان تدریس میشود. معلمین میگویند که بیشتر مهاجرین بدون در نظرداشت اینکه از چی حالتی فرار کرده و به این کشور آمده اند، خواستار اشتراک در صنف و آموزش اند.

نورالدین حسن، یکی از این مهاجرین است. وی از سودان آمده است ومیگوید "در صنف از آموختن لذت میبرم. انگلیسی مشکل نیست. به آهستگی می آموزم".

بیشتر مهاجرین میگویند که زندگی آنان در ایالات متحده به گونۀ جدی تغییر یافته است. فراهم کردن ضمینۀ آموزش زبان انگلیسی برای آنان، نخستین گام در کمک به خاطر آغاز زندگی جدید آنهاست.

گزارش: صدای امریکا

برگردان: احمد سیر ضیا

XS
SM
MD
LG