لینک های دسترسی

Breaking News

مخالفت شدید روسیه با سپر دفاع راکتی امریکا در شرق اروپا


یکی از افسران بلند پایه روسیه تهدید کرد درصورتیکه امریکا به تطبیق پلان جنجال برانگیز دفاعی راکتی در اروپا اقدام کند، با یک حملۀ بدون هشدار قبلی بر تاسیسات دفاع راکتی ناتو در اروپای شرقی مواجه خواهد شد.

دیمیتری میدویدیف، رییس جمهور روسیه سال گذشته گفته بود که هرگاه روسیه با ایالات متحده و ناتو به یک موافقه نرسد به یک اقدام متقابل نظامی دست خواهد زد.

اناتولی سردیوکوف، وزیردفاع روسیه روز پنجشنبه اخطار داد که مذاکرات بین مسکو و واشنگتن روی پلان دفاع راکتی ناتو به رهبری امریکا دراروپا با بن بست مواجه شده است.

او گفت که کشور های این حوزه با یک مشکل جدی رو‏برو اند، یا باید ازامتحان همکاری به در آیند و یا هم به صورت یکجایی دربرابر چالش های میزایل و تهدیدات ان واکنش نشان داده و مجبور شوند به اقدامات نظامی و تکنالوژیکی دست بزنند که این همه مربوط به تطبیق پلان های ضد راکتی می باشد.

مسکو این ادعای واشنگتن را رد می نماید که گویا سیستم دفاع راکتی تنها در برابر خطر احتمالی از سوی ایران طرح ریزی شده است، کرملین هراس دارد که مبادا این سیستم به طور فزاینده ازنیروی بیشتری برخوردارشده و خطری را در برابر نیروی بازدارنده روسیه به وجود آورد.

نیکولای پاتروشف، منشی شورای امنیت روسیه گفت که به کار اندازی مشترک سیستم دفاع راکتی در اروپا باعث استحکام امنیت دربسیاری از کشورهای اروپایی شده می تواند.

ناتو گفته است که خواهان همکاری با روسیه در این مورد است، اما تقاضای روسیه جهت به کار انداختن یکجایی این سپر را رد کرد.

الگزاندر ورشباو، معاون سرمنشی ناتو روز پنج شنبه طی کنفرانسی در مسکو گفت که سپر میزایلی به رهبری امریکا به هیچ وجه روسیه را هدف قرارنمی دهد و نه هم توانایی آن را دارد تا قدرت بازدارنده روسیه را خنثی نماید.

کنفرانس مسکو اخرین دیدار روسیه و امریکا می باشد که قبل از تدویر جلسه سران عضو ناتو که دراواخر این ماه درشیکاگو منعقد می گردد، صورت می گیرد.

روسیه تا کنون نگفته است که آیا به این جلسه کدام هیاتی را می فرستد یا خیر.

پلان دفاعی میزایل امریکایکی ازموضوعات جنجال برانگیز بین روسیه و امریکا محسوب می شود و این موضوع در زمان اداره جورج بش رییس جمهور پیشین ایالات متحده بروز کرده است.

XS
SM
MD
LG