لینک های دسترسی

Breaking News

کمیتۀ سنای امریکا: گزارش مشرح در مورد اشیای ناشناختۀ فضایی نشر شود


کمیتۀ استخبارات مجلس سنای ایالات متحده گفته است که گزارش مشرح از اطلاعات جمع‌آوری شده در مورد "اشیای ناشناختۀ فضایی" به عامۀ امریکا نشر شود که مشاهدات سال‌های اخیر پیلوت‌های امریکایی نیز شامل آن باشد.

اعضای کمیتۀ استخبارات مجلس سنای امریکا از نبود "روند متحد فراگیر" برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات استخباراتی در مورد اشیای ناشناختۀ فضایی ابراز نگرانی کرده است. این کمیته از فقدان توجه رهبران ارشد به این موضوع نیز انتقاد کرده است.

با اینحال، تصمیم برای نشر این اسناد محرم باید از سوی تمام مجلس سنای ایالات متحده منظور شود. در صورت تصویب مجلس سنا، ادارۀ استخبارات ملی ایالات متحده و وزیر دفاع این کشور باید در جریان ۱۸۰ روز تحلیل شان را در این مورد ارایه کنند.

اعضای کمیتۀ استخبارات مجلس سنای ایالات متحده برای بار نخست، یک سال پیش، استماعیه‌ای را با پیلوت‌های قوای هوایی امریکا که با اشیای ناشناختۀ فضایی سرخورده بودند، برگزار کردند.

وزارت دفاع ایالات متحدۀ امریکا حدود دو ماه پیش سه ویدیویی را نشر کرد که نشان می‌دهد پیلوت‌های امریکایی با اشیای ناشناخته و عجیب در فضا روبرو می‌شوند. بر اساس معلومات وزارت دفاع امریکا، یکی از این ویدیوها در نومبر ۲۰۰۴ و دو ویدیوی دیگر در جنوری ۲۰۱۵ ثبت شده است.

اما تا هنوز مشخص نیست که آیا مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده به نشر این اسناد رای مثبت خواهد داد یا خیر. همچنین، مقاومت از سوی حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ، در خصوص نشر این اسناد متصور است.

وزارت دفاع ایالات متحده در سال ۲۰۱۷ تصدیق کرد که برنامۀ چندین میلیون دالری تحقیقاتی را پیرامون اشیای ناشناختۀ فضایی یا اشیای شناخته نشدۀ خارجی (UFO) راه‌اندازی کرده بود و به گفتۀ پنتاگون این برنامه در سال ۲۰۱۲ پایان یافته است.

مقام‌های وزارت دفاع امریکا گفته اند که هنوز این اشیای پرنده مرموز شناسایی نشده اند، اما به گفتۀ آنان از سال‌ ۲۰۱۵ به اینسو، فعالیت آنها کمرنگ شده است.

XS
SM
MD
LG