لینک های دسترسی

Breaking News

وزیر دفاع امریکا: اشتباهات گذشته را در افغانستان تکرار نمی کنیم


جیم متیس، وزیر دفاع ایالات متحده طی یک اعلامیه گفت روز سه شنبه دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به وزارت دفاع صلاحیت داد تا رقم سربازان امریکایی را در افغانستان تعیین کند.

در اعلامیه آمده است که با هوشیاری و مهارت های نظامی ایالات متحده و متحدان و شرکای آن، از وقوع حوادث مرگبار به سطح حمله ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ در امریکا، جلوگیری شده است. اما آقای متیس گفت که خطر هنوز وجود دارد و رفع این خطرات مستلزم تعهد برای شکست دادن سازمان های دهشت افگنی است که ایالات متحده، کشور های دیگر و مردم افغانستان را تهدید می کند.

در این اعلامیه از حضور شاخه ای خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش، القاعده و دیگر گروه های فعال دهشت افگن در افغانستان، به عنوان مثالی از این خطرات یاد شده است. همچنان گفته شده که حکومت منتخب دموکراتیک افغانستان از جانب طالبان با آزمون ها مواجه میباشد.

اعلامیه وزیر دفاع ایالات متحده حاکی است که اداره رئیس جمهور ترمپ اشتباهات گذشته را تکرار نخواهد کرد. آن ها اجازه نخواهند داد که افغانستان دوباره به سکوی از حملات بر امریکا و کشور های متحد آن، مبدل گردد.

در اعلامیه آمده است که در راستای از هم پاشیدن این گروه ها به پیشرفت های نایل آمده اند اما شکست آن ها در صورتی امکان پذیر است که به نیرو های خود در میدان جنگ حمایت و صلاحیتی را که نیاز دارند، فراهم کنیم.

مفهوم سپردن این صلاحیت ها

جیم متیس گفت سپردن صلاحیت به وزارت دفاع به ذات خود به مفهوم تغییر در شمار سربازان مستقر در افغانستان نیست. بلکه این اطمینان را میدهد که وزارت دفاع ایالات متحده میتواند عملیات را تسهیل بخشیده و تعهد امریکا را به وضعیت امنیتی که به سرعت در حال تحول است، عیار سازد. همچنان به نیروهای امریکایی دست بازتری برای ارائه قوه هوایی و دیگر حمایت های حیاتی دهد.

اعلامیه حاکی است که ماموریت اصلی ایالات متحده یعنی آموزش، مشاوره و کمک به نیروهای افغان بر جای خود باقی است. امریکا برای مساعدت به شکست دادن دشمن مشترک و اطمینان از اینکه نیرو های افغانستان قادر به حفاظت از آینده کشور خود باشند، در آن کشور اند.

اعلامیه وزیر دفاع ایالات متحده حاکی است که این تصمیم رئیس جمهور ترمپ، بخشی از ستراتیژی گسترده تر در حال کار است که به نقش ایالات متحده در افغانستان و فراتر از آن، توجه میکند. استراتیژی جدید امریکا در قبال افغانستان در هفته های پیشرو به رئیس جمهور ترمپ، پیشکش خواهد شد.

وزیر دفاع ایالات متحده گفت همکاری با متحدین خود را در ارتباط به افغانستان ادامه خواهند داد و خواهان نقش بیشتر آن ها در این راستا خواهند شد.

در ختم اعلامیه آمده است که با همکاری با حکومت افغانستان و متحدین و شرکای خود، ایالات متحده بر دهشت افگنان در خارج از امریکا پیروز شده و سرحدات خود را حفاظت کرده و مردم امریکا را مصئون نگه خواهند داشت.

XS
SM
MD
LG