لینک های دسترسی

باقی ماندن محصلین خارجی به نفع امریکا است


محصلین خارجی در امریکا

تنوع یعنی مخلوطی از محصلین امریکایی و خارجی می تواند مفدیت خویش را از لحاظ بهره دهی و موثریت به اثبات برساند

محصلین خارجی که در ایالات متحده برای گرفتن دوکتورای خود می آیند می توانند در احیای مجدد رشد اقتصادی و ابداعات درین کشور مفید واقع شوند. به اساس تحقیقی که انجام یافته است باید این کشور کوشش کند تا باقی ماندن این محصلین را بعد از اتمام تحصیلات شان تسهیل بخشد.

سه اقتصاد دان ارقامی را در مورد سهم محصلین خارجی در ایالات متحده جمع آوری کرده اند.

این تیم تحقیقی را کیت ماسکس، استاد اقتصاد در پوهنتون کولارادو رهبری می کرد.

ماسکس می گوید:"به تعقیب حملات دهشت افگنی یازدهم سپتمبر ٢٠٠١ دلچسپی ما از بین رفت و برای دو تا سه سال ایالات متحده امریکا ب کوشید تا زمینه آمدن محصلین خارجی به اینجا خاصتا از برخی مناطق جهان برای حصول پروگرام های سطح عالی تحصیل و آن هم در بخش علوم طبیعی و انجنیری کشورکمی دشوارتر شود."

او می گوید بسیاری در واشنگتن و در پوهنتون ها به این پالیسی اعتراض کردند که اینکار سبب می گردد تا انکشافات علوم و ابتکارات درین زمینه به مشکل برخواهد خورد.

برای ماسکس این موضوع دلچسپ واقع شد و خواست تا واقعیت موضوع را دریابد.

ازین سبب ماسکس و احمد مشفق مبارک از پوهنتون ییل و اریک ستون از پوهنتون اداهو ارقام مربوطه را جمع آوری کردند.

ماسکس می گوید:"آنچه ما انجام دادیم این است که ارقامی را در مورد تعداد زیاد افراد انفرادی جمع کنیم که تعداد شان به ٧٥٠ هزار محصل می رسید. این تعداد از سالهای ١٩٧٠ الی ١٩٩٠ به امریکا آمده و درین کشور تادرجه دوکتورا تحصیل کرده اند. ما معلوماتی را درمورد اینکه از کجا آمده اند، چه نوع ویزه داشته اند و درچه مورد (تی زس) خویش رانوشته کرده و درکدام پوهنتون تحصیل کرده اند، جمع آوری کردیم."

مفیدیت تنوع محصلین

از روی تحقیق چنین دانسته شد که تنوع یعنی مخلوطی از محصلین امریکایی و خارجی می تواند مفدیت خویش را از لحاظ بهره دهی و موثریت به اثبات برساند.

ماسکس می گوید:"هرگاه این دو گروه از محصلین باهم یکجا کارکنند درین صورت بین آنها مفکوره ها تبادله شده و پروسه ارتقای ذهنی رخ میدهد و تنوع مفکوره های بیشتری را ببار می آورد."

برای گرفتن ویزه امریکا، محصلین باید وانمود کنند که مصارف تحصیل شان از طرف خود یا خانواده های شان پرداخته شده می تواند و این موضوع حتی بعد از داشتن سکالرشپ نیز مطرح بود. تا امروز نظر این بود که محصلین بعد از اختتام دروس شان باید دوباره به کشورهای شان برگردند."

ماسکس می گوید:"به فکر ما نشان دادن حالت اقتصادی محصلین برای دریافت ویزه یک اندازه کوتاه نظری پنداشته می شود. نتایج ما نشان میدهد که درمورد محصلینی که از کیفیت بالای تحصیل برخوردار اند، نباید درمورد ثروت یا عاید شان در کشورهای متبوع شان فکر شود. این یک بخش مسئله است. ازین سبب ما می خواهیم در پالیسی ویزه ایالات متحده درین زمینه تجدید نظر صورت گیرد."

او می گوید یک مطلب دیگر که به آن توجه صورت گیرد آوردن تغیرات دردادن اقامت دایمی که گرین کارت نامیده می شود میباشد.

استقبال از صاحبان دوکتورا در جهان

پالیسی یک تعداد از کشورها به شمول اروپای غربی، کانادا و استرالیا طوری بوده است که به اسانی می توانند کسانی که دوکتورا در بخش علوم طبیعی و انجنیری داشته باشند به حیث باشنده دایمی کشورهای خویش بپذیرند حتی کسانی را که در ایالات متحده نیز تحصیل کرده باشند. خصوصا کانادا به اسانی این اشخاص را می پذیرد.

ماسکس می گوید این برای امریکا خیلی مفید است که محصلینی که تا درجه دوکتورا تحصیل می کنند به اسانی در امریکا بپذیرد. هرگاه این اشخاص می خواهند درامریکا باقی بمانند باید استخدام کنندگان محلی از جانب شان طالب اقامت دایمی شوند و برای شان ویزه موقت داده شود.

ماسکس می گوید: امریکا نباید این اشخاص را مجبور به خروج بسازد برعکس باید کوشش کند تعداد این نوع ویزه ها را افزایش بخشد که بعدا به اقامت دایمی مبدل شود. این دو تحیقیق کننده می گویند که باقی ماندن محصلین برای امریکا از لحاظ اقتصادی و رشد آن نسبت به این که آنها را رقیب امریکایان بدانیم زیاد مفید است.

اما به گفته بسیاری از مردم از دست دادن این چنین کدر ها خاصتاً برای کشور های مانند افغانستان که از لحاظ کدر فنی و تخصصی بسیار فقیر پنداشته می شود خیلی زیان بار است و ایالات متحده نیز با این نظر موافقت دارد که در افغانستان باید برای پیشرفت اقتصاد و جامعه اش، چنین اشخاص دوباره به کشورشان عودت نمایند.

گزارش از صدای امریکا
برگردان: عبدالواجد عادل
XS
SM
MD
LG