لینک های دسترسی

همکاری و شراکت ایالات متحده و پاکستان در مبارزه علیه دهشت افگنی


همکاری و شراکت ایالات متحده و پاکستان در مبارزه علیه دهشت افگنی

تحلیلگران میگویند همکاری بین دو کشور بخاطر روحیه ضد امریکایی در پاکستان مورد تهدید قرار گرفته است.

همکاری و شراکت ایالات متحده و پاکستان برای مبارزه با خطر دهشت افگنی جهانی بسیار مهم است. اما، با وجودیکه ایالات متحده کمک های اقتصادی و نظامی به آنکشور را افزایش داده است، قرار گفتۀ تحلیلگران همکاری بین دوکشور بخاطر روحیه ضد امریکایی در پاکستان مورد تهدید قرار گرفته است حد اوسط پاکستانی ها بطور مداوم امریکا را باعث هر نوع بدبختی در کشور شان مینمایند.

قوای امریکایی بالای مناطق قبایلی پاکستان برعلیه شورشیان به تهاجم پرداخته اند. کارشناسان میگویند نارضایتی ازبرنامه کمک های ایالات متحده و حمایت امریکا از جنرال های مورد مناقشه باعث ایجاد روحیه ضد امریکایی بطور گسترده در پاکستان گردیده است.

آنها میگویند حمایت امریکا از جنرال هایی که باعث کودتا های نظامی شده اند از نظر تاریخی سبب ایجاد این نوع روحیه گردیده است. تعدادی از پاکستانی ها به این باور اند که امریکا از اردوی پاکستان بخاطر برآوردن اهداف امریکا مانند حضور قوای امریکایی در افغانستان، استفاده میکند.

ویندی چمبرلین، سفیر پیشین ایالات متحده در پاکستان میگوید احساس ضد امریکایی با حمایت امریکا از جنرال ضیا الحق رئیس جمهور سابق در سال ۱۹۷۹ شده است.

او میگوید: "ضیاالحق نه تنها باعث سرنگونی حکومت گردید بلکه رئیس جمهور منتخب مردم ذوالفقار علی بوتو را اعدام کرد، و از وهابی ها دعوت کرد تا ازطریق خلیج فارس، بخاطر رقابت با شیعیی گرایی که از ایران سرایت کرده بود، به پاکستان بیایند."

دو دهه بعد حمایت ایالات متحده از جنرال پرویز مشرف باعث ایجاد روحیه ضد امریکایی شده است.

زاهد ابراهیم، کارشناس مسایل منطقه میگوید: "ایالات متحده نگرانی مشروع از مصونیت برنامه اتمی پاکستان دارد. اما این مسله باعث نظریات جنجالی شده است که امریکا میخواهد برنامه اتمی پاکستان را کاهش دهد."

وی هم چنان میگوید، حکومت های پاکستان همواره درعوض براه انداختن یک بحث مثبت ، ازین نظریات برای ارعاب و متحد ساختن مردم استفاده نموده اند.

عایشه صدیقی، از پوهنتون جان هاپکنز میگوید: "این بسیار مهم است که حکومت باید در سطوح مختلف از دموکراسی و آزادی های شهروندان حرف بزند."

کارشناسان ، همچنان بدین باورند که کمک های ایالات متحده امریکا به مردم مستحق در پاکستان نمیرسد .

چمبرلین، سفیر سابق ایالات متحده امریکا دراین باره میگوید کمک های ایالات متحده بطور مستقیم باید به جامعه پاکستانی برسد نه ازطریق حکومت پاکستان.

مطبوعات انترنتی نیز درین مورد بر اذهان عامه تأثیرات مثبت و منفی را به جا میگذارد. کارشناسان بدین باورند که مردم با دیدن هلیکوپترهای امریکایی در سال ۲۰۰۵ که به زلزله زده گان در مناطق دور دست پاکستان کمک میرساندند مفکوره و روحیۀ مثبتی به آنان رخ میداد.

اما اکنون همان مطبوعات انترنتی نشان دهنده قوای هوایی امریکا در حال بمباری مناطق سرحدی پاکستان است، که در پهلوی کشته شدن شورشیان در آنها مردم ملکی نیز جان هایشان را از دست میدهند، و این هم یک علتی به خاطر گسترش روحیه ضد امریکایی در پاکستان است.

XS
SM
MD
LG