لینک های دسترسی

یوکراینیها مجسمۀ لینن را سرنگون کردند


معترضان ضد حکومتی در یوکراین مجسمه ولادمیر لینن، بانی اتحاد شوری سابق را در کیف در جریان اعتراضات عمومی که برضد وکتور یانکوویچ براه انداخته اند، سرنگون کردند.

صدها هزار یوکراینی بیرقهای یوکراین و اتحادیه اروپا را در میدان ازادی شهر کیف به اهتزاز آورده و برضد ابا ورزیدن حکومت از امضای معامله تجارتی با اتحادیه اروپایی که به نفع ماسکواست، اعتراض کردند.

دختر یولیا تیموشنکو، رهبر مخالف و صدراعظم سابق این کشور با قرائت نامه او گفت که یانکوویچ به حیث رئیس جمهور مشروعیت خود را باخته است و خواستار استعفی او شد.

"او [رئیس جمهور یانکویچ] تنها یک زبان را میداند. این زبان قوت و صلح آمیز است. ما باید با این زبان با او حرف بزنیم."

قبل از آن، آرسنی یاتسنیوک، رهبر مخالفین گفته بود که با رئیس جمهور یانکوویچ صرف آن وقت مذاکره خواهد کرد که او حکومت جدیدی را معرفی کرده وروابط اروپایی خویش را عمیقتر بسازد.

خدمات امنیت دولتی یوکراین بروز یکشنبه اعلام داشت این موضوع را تحقیق می کند که رهبران مخالفین برای تصاحب قدرت دست به فعالیت زده اند، یا خیر.

مساعی برای ایجاد دوباره شوروی

درعین حال، کمسیون اروپایی در بیانیه ای اظهار کرده است که جوزمانول باروسو، رئیس کمسیون اقای یانکوویچ را ترغیب کرده است تا با مخالفینش از درگفت و گو پیش بیاید و ازو طی یک گفتگوی تیلفونی خواسته است تا آزادی های مدنی را محترم بشمارد.

اعتراضات مخالفین وقتی اوج گرفت که یانکوویچ از عقد قراردادی با اتحادیه اروپا که مدت ها انتظار آن میرفت سرباز زد. بروز جمعه، اقای یانکوویچ با ولادمیرپوتین، رئیس جمهور روسیه دیدار کرده و با آو مذاکراتی را انجام داد. مخالفین این کار را مساعی برای ایجاد مجدد شوروی میدانند.

در این اواخر، روسیه بالای یوکراین بی پول آورده است تا این کشور را از عقد قرارداد تجارتی با اتحادیه اروپایی باز دارد. روسیه یکی از سرمایه گزاران عمده، شریک تجارتی و فراهم کننده گاز یوکراین می باشد.

روسیه می خواهد با کشورهای شوروی سابق و کشورهای اقمار یک بلاک تجارتی بسازد.

در آغاز امسال، این کشور محدودیت هایی را بالای اجناس یوکراین وضع کرده، صادرات این کشور را ٢٥ درصد تقلیل داده و کشور را به سوی رکود اقتصادی کشانید.

گزارش: صدای امریکا
ترجمه: عبدالواجد عادل
XS
SM
MD
LG