لینک های دسترسی

'بهترین راه حل محو خشونت، بلند بردن سطح آگاهی زنان است'


خشونت خانوادگی را تحت نام "بدرفتاری" در خانواده میتوان بشکل ازار، اذیت، توهین، تحقیر، ستم، فشار روحی و جنسی غرض ادارۀ بر یکی از اعضای خانواده تعریف نمود.

پیامد خشونت خانوادگی شکنجۀ روحی می باشد که علاج آن نیاز به زمان دارد. روانشناسان معتقد اند که خشونت خانوادگی توسط آن دسته افرادیکه در گذشته در قربانی خشونت خانوادگی شده باشند، بیشتر صورت میگرد. بناً به اساس همین نظریه آن دسته افرادیکه در زندگی شان تحقیر شده، مورد لت وکوب قرار گرفته،، در زندگی نا امیدند، سطح تحصیلی پائین دارند، در حالت بد اقتصادی را تجربه نموده اند، بکرات دست به خشونت میزنند.

در سال های اخیر، سازمان های دفاع از حقوق زنان و جامعه مدنی در کشور های مختلف برای ریشه کن نمودن خشونت خانوادگی، تلاش های فراوان نموده اند. تلاش آنان در جهت بلند بردن سطح آگاهی، و نیز تصویب قوانین مجازات برای کاهش خشونت در خانواده ها معطوف بوده، و نتایج مثبت نیز ببار آورده است.

کترین مُتونی، کارشناس امور خشونت خانوادگی در مورد عوامل این گونه خشونت شرح داده، میگوید "عوامل مختلف باعث خشونت خانوادگی میشود. خشونت علیه زنان جهان شمول نیست، و تنها یک دلیل عمده و جهان شمول برای خشونت خانوادگی وجود ندارد."

او همچنان اضافه نموده گفت نوع خشونت بستگی به محل و سنت های هر منطقه دارد. برای کاهش خشونت باید با نوع خشونت و عنعنات آن منطقه و مردم آشنا شویم، و همچنان وضعیت اقتصادی و سطح اگاهی زنان و قوانین نافذه آن منطقه را مورد مطالعه قرار دهیم.

خانم مُتونی، که خود افریقا طبار می باشد، مثال از افریقا زده می گوید که در آن قاره زمانیکه یک دختر ازدواج می کند، ازدواج وی در حقیقت پیوند دو خانواده می باشد. بناً زمانیکه آن عروس مورد خشونت قرار می گیرد، برای وی هیچ راهی بیرون رفتن وجود ندارد و زن از لحاظ اقتصادی خیلی وابسته به مرد می باشد.

خانم مُتونی در مورد علل خشونت در کشور های جهان سوم می گوید فقدان قوانین شفاف خانوادگی در بعضی از ممالک باعث مشکلات بیشتر زنان می شود. فیصله محکمه، نسبت به قانون موجوده، بیشتر بر اساس سنت های آن جامعه صورت میگرد.

خانم مُتونی در جواب سوالی که بعد از مهاجرت به کشور های غربی از ممالک روبه انکشاف، چگونه از مزایای قوانین مساوی لذت برده میتوانند، مشکل دیگری را مطرح نموده، گفت "زنان [کشور های] جهان سوم در ایالات متحد مشکل زبان دارند و نمی توانند برای احقاق حقوق شان به محکمه مراجعه نماید. و دیگری اینکه آنان تحت نفوذ سنت های جامعه اصلی خویش برخورد می کنند و نمی خواهد برای جلوگیری از پامال شدن حقوق شان به عدالت مراجعه نمایند."

خانم مُتونی بحیث یک زن فعال از جهان سوم و متخصص خشونت خانوادگی، برای مبارزین افغان در راه تحقق حقوق زنان و کاهش خشونت خانوادگی پیشنهادات خویش را چنین ارائه مینماید.

آنها باید در بخش افزایش آگاهی زنان کار نمایند. به هر اندازه که سطح آگاهی زنان بالا برود و معلومات بیشتر کسب نمایند، به همان اندازه جهت دفاع از حقوق شان آماده می شوند. علاوتاً، بخاطر رشد جامعه مدنی باید تلاش های بیشتر به خرچ داده شود، زیرا رشد آن در حقیقت باعث رشد زنان می گردد. و در ضمن برای خودکفایی اقتصادی زنان باید کار نمایند و کوشش کنند تا قوانین شفاف خانواده را پیشنهاد نمایند تا در مراجع قانونگذاری کشور ها طرح و تصویب گردد.

XS
SM
MD
LG