لینک های دسترسی

Breaking News

سازمان جهانی صحت: نوع جدید کروناویروس کشنده‌تر نیست 


سازمان جهانی صحت می‌گوید که هیچ شواهد و مدارکی وجود ندارد که ثابت کند انواع جدید کروناویروس که در بریتانیا و افریقای جنوبی تثبیت شده است، کشنده‌تر یا شدیدتر باشد.

مقامات این سازمان در ژنیو گفتند که در مورد انواع جدید کروناویروس به گونۀ متداوم معلومات دریافت می‌کنند و بر اساس گزارش‌ها نوع جدید این ویروس در بریتانیا، با سرعت بیشتر انتقال می‌یابد.

این سازمان جهانی گفته است که انواع جدید کروناویروس را تحت مطالعه قرار داده است.

تدروس ادهانوم گیبریسوس، رییس سازمان جهانی صحت به خبرنگاران گفت که با دانشمندان کار می‌کنند تا دریابند که چگونه این تغییرات جنیتیکی عملکرد ویروس را متاثر می‌سازد.

آقای گیبریسوس با تاکی بر جلوگیری از گسترش این ویروس گفت: "ویروس‌ها با گذشت زمان تغییر می‌کنند و این یک روند طبیعی و متوقع است".

او گفت که اگر به ویروس اجازه داده شود که بیشتر گسترش یابد، به همان اندازه ویروس فرصت تغییر را می‌یابد.

این مقام سازمان جهانی صحت علاوه کرد که حکومات و مردم باید برای جلوگیری از گسترش آن اقدامات لازمی را روی دست گیرند.

سازمان جهانی صحت همچنان گفته است که نوع جدید کروناویروس در بریتانیا هیچ ربطی با نوع جدید این ویروس در افریقای جنوبی ندارد، از همدیگر متفاوت اند و همزمان پدیدار شده اند.

مایکل راین، رییس اجرایی برنامه‌های اضطراری این سازمان گفت است که تا اکنون هیچ شواهد و مدارکی دال بر تغییر در شدت و تشخیص یا عملکرد ویروس در مقابل واکسین وجود ندارد.

XS
SM
MD
LG