لینک های دسترسی

Breaking News

چرا موی برخی‌ها در جوانی سفید می‌شود؟


چرا مو سفید می‌شود؟ چرا موی برخی افراد در سنین جوانی و حتا نوجوانی و کودکی سفید می‌شود؟

مو زمانی سفید می شود که حجرات مسما با میلانوسایت در قاعده هر فولیکول یا ریشۀ مو در اثر بیماری، عوامل محیطی یا هم سالمند شدن، تخریب شود.

داکتر جیمز کرکلند، پژوهشگر در مایو کلینیک گفته است که موی هر انسان در طول زندگی به ویژه در سنین ۴۰ و ۵۰ سالگی به سفید شدن آغاز می‌کند، اما به گفتۀ وی عواملی چون ارثیت، جنس و نژاد نیز می‌تواند در سفید شدن مو دخیل باشد.

به گفتۀ داکتر کرکلند، موی افراد سیاهپوست دیرتر و از سفید پوستان زودتر سفید می‌شود، همچنین به گفتۀ وی موهای مردان زودتر از زنان سپید می‌شود.

آقای کرکلند همچنان گفته است که ارثیت نیز در سفید شدن مو دخیل بوده و اگر موهای والدین وقت‌تر سفید شود، به احتمال زیاد فرزندان آنان در سنین جوانی موسفید خواهند شد.

به نظر کرکلند دود کردن سگرت نیز سبب سفید شدن زود هنگام مو می شود. بیماری‌هایی چون امراض غدۀ درقیه یا جاغوذ و بیماری های قلبی نیز به گفتۀ این متخصص امریکایی می تواند به سفید شدن مو بیانجامد.

تغذیۀ ناکافی نیز عامل دیگر دخیل در سفید شدن مو است. داکتر ویلما برگفیلد، متخصص جلدی در شفاخانۀ کلیفلند ایالات متحده می‌گوید که برخی کسانیکه در زمان جنگ دوم جهانی در بازداشتگاه های اجباری نگهداری شده و تغذیۀ کافی و مناسب نداشتند، بسیار پیش از وقت مو سفید شدند.

داکتر برگفیلد گفته است که بد بختانه تا کنون دوایی برای برگردان رنگ موهای سفید به رنگ سیاه وجود ندارد، اما به گفتۀ وی برخی دواها با اثر گذاشتن بر حجرات تولید کنندۀ رنگ در پیاز مو، سبب تغییر رنگ آن می‌شوند.

XS
SM
MD
LG