لینک های دسترسی

Breaking News

څارنوال حقوق زنان در بامیان بازداشت شد


مقام ها در ولایت بامیان گفته اند که څارنوال محو خشونت در مقابل زنان به اتهام اخذ رشوه، ازسوی مأموران امنیتی دستگیرشده است.

محمد آصف مبلغ، معاون والی ولایت بامیان به صدای امریکا گفت، مأمورین امنیت ملی یک څارنوال را به اتهام گرفتن سی هزار افغانی رشوه، بازداشت کرده است.

مبلغ گفت څارنوال بازداشت شده غلام جیلانی روستایی نام دارد و در ریاست څارنوالی استیناف ولایت بامیان، کار می کرد.

به گفته آقای مبلغ، طی یک سال گذشته دو څارنوال ویک پولیس ترافیک دراین ولایت به اتهام رشوه ستانی توقیف ومحاکمه شده اند.

معاون ولایت بامیان گفت، دستگیری ومحاکمه اینگونه افراد، سبب کاهش فساد اداری در ادارات دولت و نیز باعث همکاری بیشتر مردم با حکومت میشود.

محمد نعیم، شخصی که به څارنوال بازداشت شده رشوه پرداخت گفت، څارنوال روستایی نخست از او هشتاد هزار افغانی رشوه خواسته بود. نعیم گفت "آدم غریبکاری استم و چون پول نداشتم مجبورشدم مبلغ سی هزار افغانی از کارمندان امنیت ملی قرض گرفته به این څارنوال پرداخت کردم."

موظفین امنیت ملی څارنوال روستایی را حین اخذ رشوه از محمد نعیم، بازداشت کردند.
  • 16x9 Image

    ظفر بامیانی

    ظفربامیانی از سال ۲۰۱۱ برای رادیو آشنا صدای امریکا با تهیه گزارش از ولایات بامیان، دایکندی و غزنی کار می کند. ظفر بامیانی از سال ۲۰۰۴ کار رسمی خبرنگاری را به حیث گزارشگر، گوینده خبر و تهیه کننده برنامه های فرهنگی با رادیوی محلی بامیان شروع کرد. ظفر مدت یک سال گزارشگر تلویزیون ملی در بامیان نیز بود. ظفر بامیانی فارغ التحصیل  رشته جامعه شناسی از پوهنتون بامیان است.

XS
SM
MD
LG