لینک های دسترسی

Breaking News

کمک مالی جدید بانک جهانی برای خرید واکسین کووید۱۹ در افغانستان


بانک جهانی می‌گوید که ۱۱۳ میلیون دالر را به منظور تهیه واکسین کووید۱۹ به افغانستان کمک می‌کند.

این بانک روز جمعه ۱۹ مارچ (۲۹ حوت) گفت که این بستۀ کمک مالی جدید برای بیش از ۱۷ درصد شهروندان این کشور زمنیه تطبیق واکسین کووید۱۹ را فراهم خواهد کرد.

هیات مدیرۀ این بانک روز گذشته، ۶۰ میلیون دالر از این بستۀ کمک مالی جدید را که از سوی ادارۀ انکشافی بین‌المللی تمویل می‌شود، به هدف خرید واکسین کووید۱۹ در افغانستان تصویب کرد.

این بانک همچنان گفت که این کمک مالی در بهبود خدمات ضروری صحی کمک می‌کند و افغانستان را در امر بیرون رفت از تاثیرات شیوع بیماری کووید۱۹ نیز حمایت خواهد کرد.

هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفت: "بانک جهانی یک‌جا با دیگر شرکای انکشافی دولت افغانستان را در قسمت مقابله موثر با ویروس کووید۱۹، بهبود ظرفیت‌های تست و تداوی و تقویت عمومی سیستم صحی افغانستان همکاری نزدیک کرده است. اکنون این کمک مالی، در قسمت ارایه به موقع و مساویانه واکسین کوید۱۹ به میلیون‌ها شهروند افغانستان یک قدم مهم محسوب می شود."

پیش از این بانک جهانی تعهد کرده بود که ۳۹۳ میلیون دالر را به هدف مبارزه با کووید۱۹ و کاهش اثرات اقتصادی ناشی از آن در چندین مرحله به افغانستان کمک خواهد کرد.

تا اکنون ۵۰۰هزار دوز واکسین کووید۱۹ از سوی هند و ۴۶۸هزار دوز دیگر توسط یونیسف به حمایت مالی اتحادیه اروپا در چهار چوب برنامۀ کواکس به افغانستان کمک شده است.

نخستین دور تطبیق واکسین کووید۱۹ به تاریخ ۲۳ فبروری (پنجم حوت) در این کشور آغاز شد و تا اکنون هزاران کارمند صحی، نیروهای امنیتی افغان و خبرنگاران واکسین شده اند.

این در حالی است که بیش از ۵۶هزار واقعۀ مثبت کروناویروس، دوهزار و ۴۶۲ مورد مرگ ناشی از آن و بهبودی بیش از ۴۹هزار و ۶۰۰ بیمار در افغانستان به گونۀ رسمی ثبت شده است.

XS
SM
MD
LG