لینک های دسترسی

Breaking News

موثریت طب سوزنی برای درمان عساکر اردوی امریکا


نیروهای بحری ایالات متحده برای تداوی آن عده از عساکر پیاده بحری ایالات متحده که به اثر جنگ ها در افغانستان از تکان ها و صدمات خفیف مغزی رنج می برند، طب سوزنی را مورد تجربه قرار داده است.

روزنامه 'وال ستریت ژورنال' در رابطه به مجروح شده گان جنگ در افغانستان و به ویژه طرق جدید تداوی بیماران، مقاله یی دارد که در آن آمده است داکتران نظامی در افغانستان برای تداوی بیمارانی که از اثر صدمه های دماغی رنج می برند، از طب سوزنی استفاده نموده و به نتایج نوید بخشی دست یافته اند.

روزنامه به ادامه مقاله خویش در زمره دست آوردهای جبهه جنگ در افغانستان می نویسد که نیروهای بحری ایالات متحده برای تداوی آن عده از عساکر پیاده بحری ایالات متحده که به اثر جنگ ها در افغانستان از تکان ها وصدمات خفیف مغزی رنج می برند، طب سوزنی را مورد تجربه قرار داده است.

وال ستریت ژورنال در مورد آغاز این فکر می نویسد در اواخر ماه نوامبر سال گذشته داکتر 'ستوسی' یک افسر نیروهای بحری ایالات متحده از طب سوزنی همراه با نور و موسیقی برای تداوی بیشتر از 20 بیماری استفاده نمود که تکان های مغزی را در جریان جنگ متحمل گردیده بودند.

نشریه می نویسد در نزد همه آنان به جز سه تن، بهبودی های زیادی به شمول خواب راحت ، کاهش تشوشات و سردردی ها رونما گردید و اینک داکتر 'ستوسی' مسوول برنامه طب سوزنی می باشد که به تداوی اینگونه بیماران اردو ادامه میدهد.

XS
SM
MD
LG