لینک های دسترسی

Breaking News

نشریه بلومبرگ: افزایش قوا درافغانستان برای فروکش نمودن حملات طالبان بود


نشریه بلومبرگ: افزایش قوا درافغانستان برای فروکش نمودن حملات طالبان بود

نشریۀ بلومبرگ در شمارۀ روز دو شنبه خود در مورد طرح رئیس جمهور اوباما برای آغاز روند خروج قوای امریکایی از افغانستان مطلبی را به نشر رسانیده و مینویسد که افزایش قوا در افغانستان به این هدف صورت گرفت تا فتنه انگیزی طالبان فروکش نموده و آنها در عوض جنگ به الحاق با حکومت افغانستان وادار ساخته شوند.

مطلب به موفقیت و کار آیی این طرح در عراق اشاره میکند ولی از ناکامی آن افغانستان بحث میکند، جاییکه طالبان هنوز هم اسلوب جنگ را در پیش گرفته و روند مذاکره با آنان در شرف ایجاد است.

روزنامه از قول اکثر ناظرین مینگارد که متناسباً با تسریع روند خروج قوای خارجی از افغانستان، دستاورد های مذاکره با مخالفین اندک و اندک میگردد، زیرا خروج عساکر آنها را در وضعیت خوبی قرار میدهد تا شرایط خویش را برای آیندۀ افغانستان مطرح سازند.

بلومبرگ با نقد بر سخنرانی اخیر براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده مینویسد که وی چگونه میتواند ادعا کند که به اهداف خود در افغانستان دست یافته است؟ نشریه خود به پاسخ این سوال پرداخته مینگارد که رئیس جمهور با بیان "تمرکز مجدد بر القاعده" نبرد در افغانستان را دو باره تعریف نموده و آنرا نه جنگ علیه طالبان بلکه پیکاری در برابر القاعده میخواند.

مطلب ادامه میابد که چنین تصریح مجدد نه تنها از لحاظ سیاسی بلکه از نظر ستراتیژیک نیز حایز اهمیت است، زیرا جنگ علیه القاعده را که با شکل اصلی نبرد بر ضد اسامه بن لادن آغاز گردیده بود میتوان به نحوی پیروزمندانه خواند حال آنکه جنگ با طالبان را میتوان یک پیکار تقریباً ناکام عنوان کرد.

بلومبرگ در اخیر این مطلب مینگارد، اشتباه بزرگ ایالات متحده اعلان جنگ علیه دهشت افگنی به سطح جهانی میباشد. زیرا دهشت افگنی یک تخنیک است نه یک دشمن و جهان پهنای بزرگتر از آن دارد که بتوان در سراسر آن به مبارزه علیه این تخنیک پرداخت.

روزنامۀ اتلانتا جورنال کانستیتوشن در شمارۀ روز دوشنبه خود به اظهارات فرستادۀ خاص ایالات متحده به افغانستان اشاره نموده است که از پاکستان خواست تا به اثبات برساند که در کار مبارزه با تندروان مستقر در آن کشور و نیز کسانی که با عبور از مرز در افغانستان به شورشگرایی میپردازند، ثابت قدم میباشد.

روزنامه نوشته است که بخش عمدۀ روند مصالحه با شورشیان و استقرار صلح در افغانستان توقف حمایت از آنان و امحای پناهگاه های امن آنها در پاکستان میباشد. مطلب از مارک گروسمن فرستادۀ خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان به گونۀ مستقیم نقل نموده و مینویسد "به وضاحت باید گفت که با پیشرفت در این عرصه، ما از حکومت پاکستان میخواهیم تا به گونۀ مثبت در روند صلح سهیم شود."

روزنامه در بخش دیگر این مقاله به مرور گفته های مایکل شتاینر نمایندۀ خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان پرداخته است که بر مشارکت جامعۀ بین المللی با افغانستان فراتر از سال ۲۰۱۴ و بعد از ختم روند انتقال امنیتی اشاره میکند زیرا به باور آقای شتاینر مشکلات موجود در افغانستان فرا تر از این تاریخ نیز ادامه خواهد یافت.

XS
SM
MD
LG