لینک های دسترسی

Breaking News

دولت جمهوری اسلامی افغانستان هنوز پا برجاست- اغبر


محمد ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان می‌گوید که دولت جمهوری اسلامی افغانستان هنوز پابر جاست و به گفتۀ وی این حکومت در صورتی با طالبان همکاری خواهد کرد که آن گروه به یک حکومت با قاعدۀ وسیع معتقد باشند، به قوانین بین المللی و قوانین بشری احترام بگذارند و آنان را دنیا به رسمیت بشناسند.

سفیر حکومت به رهبری محمد اشرف غنی در تاجیکستان در مصاحبه با صدای امریکا گفت: "ما نگاه می‌کنیم که طالبان چه نوع برخوردی در افغانستان می‌کنند. "

آقای اغبر می‌گوید که بر اساس مادۀ ۶۰ فصل سوم قانون اساسی افغانستان، امرالله صالح، معاون حکومت به رهبری محمد اشرف غنی، سرپرست جمهوری اسلامی افغانستان است.

بر اساس مادهٔ ۶۰، فصل سوم قانون اساسی افغانستان "معاون اول ریيس جمهور در حالت غياب، استعفا و يا وفات رییس جمهور، مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسی، عمل می‌کند."

همچنان بر اساس ماده ۶۷ قانون اساسی افغانستان "در صورت استعفا، عزل یا وفات رییس جمهور و یا مریضی صعب العلاج که مانع اجراء وظیفه شود، معاون اول رییس جمهور صلاحیتها و وظایف رییس جمهور را به عهده می گیرد ".

امرالله صالح به تاریخ ۲۶ اسد در تویتی گفت که بر اساس حکم قانونی اساسی افغانستان، سرپرست مشروع ریاست جمهوری این کشور است. او افزود: "من در داخل کشور استم و بصورت قانونی و مشروع سرپرست این مقام /کرسی می باشم."

اندکی پس از تویت امرالله صالح، آقای اغبر تصویر محمد اشرف غنی را از دیوار سفارت افغانستان در دوشنبه پایین کرد و به جای آن عکس آقای صالح را گذاشت.

آقای اغبر دلیل سقوط آنی اکثر ولایات افغانستان به دست طالبان را برخورد سلیقه‌ای محمد اشرف غنی با قوای مسلح افغانستان خواند.

او گفت: "رییس جمهور غنی با سلیقهٔ شخصی خود با اردو برخورد کرده نظامی‌های با تجربه و کار کشته را آهسته آهسته از اردو دور ساخت و افرادی را که به سلیقهٔ خودش بود و یک روز هم تعلیمات نظامی ندیده بودند، در راس اردو و قوای مسلح آورد. "

آقای اغبر می‌گوید در صورتیکه طالبان خواست مشروع مردم افغانستان را در نظر بگیرند من باور دارم که به جنگ هیچ ضرورت نیست. او افزود: "ما طرفدار این استیم که گفتگو های صلح آغاز شود و ما به یک نتیجهٔ مثبت برسیم. ما تنها راه جنگ را انتخاب نکرده ایم بلکه همۀ ما یک ساختاری را می‌خواهیم که در آن عدالت، آزادی بیان و برای هر یک از شهروندان افغانستان احترام شود."

سفیر افغانستان در تاجیکستان گفت که در شکست افغانستان و سقوط این کشور به دست طالبان تنها رهبری افغانستان مقصر نیست بلکه به گفتۀ وی جامعه بین المللی هم جواب ده است. با اینحال، او از جامعۀ جهانی خواست تا افغانستان را تنها نگذارند و در ایجاد حکومت با پایه‌های وسیع کمک کنند.

XS
SM
MD
LG