لینک های دسترسی

نگرانی افغانهای مقیم امارات ازبرگزاری لویه جرگه مشورتی


تعدادی ازافغانهای مقیم امارات که به لویه جرگه مشورتی درکابل دعوت شده اند، میگویند برگزاری این جرگه را به منظور مصؤونیت جنایت کاران جنگی بر گزار میکنند، نه برای مشوره دادن برای امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا.

اکثر این دعوت شد گان از امارات متحده عربی به این باور اند که نیازی به این جرگه نیست. مردم همه اماده برای امضای این پیمان هستند زیرا این پیمان به نفع مردم این کشور خواهد بود.

محمد ظاهر حکیم زاده، عضو دعوت شده لویه جرگه طرفدار برگزاری لویه جرگه در کابل نیست.

"دراصل باید جرگه دایر نمیشد چون که تمام مردم افغانستان بدون برگزاری جرگه به این رضایت دارند که پیمان استراتیژیک با امریکا امضا شود و امید مردم بخصوص طبقه تجار به این پیمان است. چون امید های که ما داشتیم درین سیزده سال به جایی نرسیده است."

در همین حال تعداد دیگری از افغانهای که در امارات زنده گی میکنند میگویند این پیمان شاید حیثیت معاهده گندمک را بخود بگیرد و به همین دلیل نیازی به حضور سربازان خارجی در افغانستان نیست.

پیشبینی اهداف لویه جرگه

ولی تعداد دیگر کامل نبودن بخشهای امنیتی افغانستان را دلیل اصلی نیاز به امضای این پیمان عنوان میکنند تا در سالهای اینده بخشهای امنیتی افغانستان تجهیز و تکمیل گردد.

عزیز محمد، شهروند افغان مقیم دوبی، میگوید امضای پیمان استراتیژیک با امریکا به نفع مردم است.

"این پیمان بخاطری به نفع مردم افغانستان است که کشور های خارجی میخواهند در افغانستان مداخله کنند دست آنها باید قطع شود. اما سوال من این است که نماینده های این جرگه ازطرف کی انتخاب میشود، این برای مردم افغانستان بسیار مهم است. اگرازطریق دولت این نماینده گان انتخاب میشوند، دولت در کدام راستا این جرگه را به پیش میبرند."

​از سویی هم تعداد ی از شرکت کننده گان برگذاری این جرگه را تداوم بازیهای ۱۳ سال گذشته حکومت میخوانند که به باور آنها به نفع مردم نبوده و اکنون هم بحث به تعویق افتادن انتخابات نیز ا مطرح خواهد شد.

محمد ظاهر حکیم زاده، عضو دعوت شده لویه جرگه، همچنان اضافه نمود که تنها مسایل سند امنیتی بین افغانستان و امریکا شاید در جرگه مطرح نشود، بلکه این جرگه برای حفظ منافع آنها در آینده است.

این جرگه در حالی برگذار میشود که تعداد از شرکت کننده گان از پی آمد های امنیتی و واکنش های منطقه ای آن نگران هستند.

XS
SM
MD
LG