لینک های دسترسی

Breaking News

کاهش آلودگی هوا و تأثیر آن بر سلامتی انسان


سالانه آلودگی هوا باعث تلفات صد ها انسان میشود

هوای آلودۀ شهر کابل، از نگاه صحی، نگران کننده بوده است. با آن که شاید اکثر شما، تأثیرات ناگوار آلودگی هوا را مستقیماً درک نکنید، اما تجربه نشان میدهد که اگر آلودگی هوا کم گردد، تأثیر مستقیم بر بهبود وضع صحی عمومی خواهد داشت.

به گونۀ مثال در ایالات متحدۀ امریکا، محققان دریافته اند که بهبود در کیفیت هوای شهر لاس انجلس، منتج به بهتر شدن صحت باشندگان کم سن در آن شهر شده است.

قرار این مطالعه کیفیت هوا در شهر لاس آنجلس بهبود یافته و در پنج محله ایکه طی بیست سال اخیر تحت مشاهده بوده، صحت اطفال بهبود پیدا کرده است.

آنها می گویند سطح آلودگی هوا در این محله ها پنجاه در صد کاهش یافته و میزان نایتروجن دای اوکساید نیز یک بر سوم حصه پایین آمده است.

جیمز گادرمن از پوهنتون کلیفورنیای جنوبی میگوید با وجود ازدیاد فعالیت های اقتصادی و افزایش ترافیک، کیفیت هوا در ساحۀ لاس انجلس در حقیقت بهتر شده، که در نتیجۀ پاکیزگی هوا، ظرفیت شش های کودکان بالا رفته است.

تاثیر مستقیم کاهش آلودگی هوا

یکی از تحقیق کنندگان میگوید دلیل بهبودی هوا، تغییراتیست که از باعث اقدامات مسئولان امور در سطوح محلی، ایالتی، و حکومت فدرال تعمیل شده است. آنان انتشار دود ِ و گاز های مضره را از موتر ها و سایر منابع، کاهش داده اند.

مارک لوپز فعال بخش محيط زیست، بهبود الودگی هوا را نتایج مثبتی پنداشته است ولی میگوید که در بارۀ آینده هنوز نگران است. آقای لوپز میگوید هرقدری که کیفیت هوا بهبود مییابد، به همان اندازه صحت بهتر میشود، پس اگر در بخش پاکیزگی هوا دوباره به عقب برویم، برای ما به این معناست که صحت اطفال ما بدتر خواهد شد.

نتایج مطالعات اخیر در لاس انجلس میتواند برای شهر های دیگر جهان، مثل کابل، ممبای، و بجینگ، که از هوای آلوده تری برخوردار اند، پیامی داشته باشد.

کارشناسان امور صحی می گویند این نکته ثابت شده که کنترول آلودگی هوا برای صحت اطفال مفید میباشد، و آزمون بزرگ اینست که بتوان سطوح ذرات مضره در هوا را پایین نگهداشت.

XS
SM
MD
LG