لینک های دسترسی

Breaking News

سیل پناهجویان به آلمان کاهش نیافته است


پس از اعراب، بیشترین تعداد مهاجرین تازه وارد به اروپا را افغانها تشکیل میدهند

با وجود تلاش های اتحادیۀ اروپا به خاطر مقابله با بحران مهاجرین، در تعداد افرادی که برای کسب پناه به آلمان میرسند، کاهشی دیده نمیشود. اولِه شرویدر معین وزارت داخلۀ آلمان به روز چهارشنبه ضمن اظهار این مطلب گفت که سبب این وضعیت، نبود کنترول بر مرز های اروپا میباشد.

در سال ۲۰۱۵، بیش از یک میلیون نفر، از کشور های شرق میانه، جنوب آسیا، و شمال افریقا راه مهاجرت را در پیش گرفته و وارد اروپا شدند. آلمان یکی از اعضای اتحادیۀ اروپا است که از بحران مهاجرین، شدیداً متأثر شده است. منابع در برلین، به روز چهارشنبه گفتند که آلمان در طول سال ۲۰۱۵، جمعاً حدود ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار پناهجو را ثبت نام کرد.

​اولِه شرویدر معین وزارت داخلۀ آلمان که همراه با مقامات سویدنی و دنمارکی، برای بحث روی بحران مهاجرت امروز به بروکسل رفته بود، گفت: "]سال گذشته[ به طور اوسط، هر روز به تعداد ۳۲۰۰ پناهنده وارد آلمان میشد. در روز های اخیر، کاهشی در این تعداد دیده نمیشود. اکنون مشکل ما در اروپا این است که یک سیستم کارا و مناسب کنترول مرزی نداریم، به ویژه در سرحد میان یونان و ترکیه."

با آغاز سال ۲۰۱۶، دنمارک بر مرز های خود تدابیر چک و کنترول را وضع کرد. این گام باعث شد که اتحادیۀ اروپا مقامات کشور های آلمان، دنمارک، و سویدن را به نشستی در بروکسل فرابخواند.

رسیدن در قایق های قاچاقبران به جزایر یونان، با خطر مرگ همراه است
رسیدن در قایق های قاچاقبران به جزایر یونان، با خطر مرگ همراه است

تدابیر تازۀ دنمارک بر سرحدات اش، نگرانی هایی جدیدی را در مورد تداوم پیمان شنگن به وجود آورده است. بر اساس پیمان شنگن، مرز ها میان بعضی کشور های عضو اتحادیۀ اروپا باز بوده و لازم نیست که در این مرز ها پاسپورت عابرین دیده شود.

آلمان، دنمارک، و سویدن هر سه گفته اند که خواستار حفظ زون رفت و آمد آزاد یا ساحۀ شنگن اند، اما نیاز بر آن است که بر مرز های خارجی قارۀ اروپا کنترول مستحکمی وضع شده و دیگر تدابیر محافظتی که بر آن توافق صورت گرفته، نیز عملی گردد.

اتحادیۀ اروپا در کاهش شمار پناهجویانی که وارد کشور های عضو این اتحادیه میشوند، روی همکاری ترکیه حساب میکند، زیرا اتحادیۀ اروپا و دولت ترکیه سال گذشتۀ میلادی توافق کردند که ترکیه، آواره گان بیشتری از جنگ داخلی سوریه را میزبانی کند.

گرچه پس از هلاکت صد ها پناهجو در ماه اپریل گذشته در آبهای مدیترانه کمیسیون اروپایی اراده کرد که در ایجاد یک پالیسی اتحادیۀ اروپا در بخش مهاجرت، کمک کند اما تا کنون به این هدف نایل نیامده است.

از جمله ۱۶۰ هزار مهاجری که حکومات اتحادیۀ اروپا بر تغییر مکان آنان از ایتالیا و یونان به سایر کشور های این اتحادیه توافق کرده بودند، تا کنون فقط ۲۷۲ نفر را توانسته اند به جا های دیگر انتقال دهند.

برگردان: احمد فؤاد لامع

XS
SM
MD
LG