لینک های دسترسی

Breaking News

مرکز دیانت امریکا، بنای جدید مهندسی اسلامی


مرکز دیانت امریکا به سبک مهندسی اسلامی قرن شانزدهم ساخته شده است
مرکز دیانت امریکا به سبک مهندسی اسلامی قرن شانزدهم ساخته شده است

مرکز دیانت امریکا یکی از مراکز بزرگ اسلامی در امریکا است که محوطه آن ۱۵ هکتار زمین به اندازه بیشتر از ۲۰ میدان فوتبال است. درساختن این مرکز اسلامی حدود ۹۰ میلیون دالر ازطرف اداره امور مذهبی ترکیه به مصرف رسیده است.

این مرکز توسط جامعه مسلمانان امریکایی وبرای گردهمایی های فرهنگی مورد استفاده قرار میگیرد. کار ساختمان این مرکز اسلامی حدود سه سال طول کشید که اکنون مسوول آن جامعه ترک ها است.

احمد ایدلیلک، سرمنشی این مرکز میگوید "مهندس اصلی این مرکز ترکی است. اسم شرکت مهندسی حسه است که آنها در ساختن مساجد با دیزاین قرن ۱۵ حرفوی استند و مانند این مسجد یکی در توکیو و یکی در استانبول ساخته اند.

مرکز اسلامی در مجموع پنج تعمیر بزرگ دارد و گراژ زیرزمینی همرا ه با چاه وابسته به حرارت مرکزی زمین است. طرز ساختمان این مرکز به سبک قرن شانزده زمان عثمانیه است، تعمیری هم مربوط مرکز فرهنگی است، یکی مهمانخانه، صالون برگزاری محافل ، رستورانت و مغازه ها و همچنان حمام ترکی با حوض و جای ورزش است.

زنان در صالون نمازگزاران بدون هیچ پرده ای اما را نیز دیده میتوانند. مرکز اسلامی دیانت ساختمان بینظیر طرفدار محیط زیست دارد. احمد میگوید با اعمار همچو تعمیر از مصارف مواد سوختی کاسته شده است.

آموزش علوم دینی

مسجد همچنان یک صنف حفظ قرآن را برای شاگردانی که از ده سال شروع میشود آغاز نموده است و همچنان کلاس های فراگیری زبان عربی و ترکی رانیزدارند. برای بانوان صنوف جداگانه تدریس علوم دینی نیز درنظر گرفته شده است.

امام علی طوسی، استادعلوم دینی و امام مسجد میگوید حدود ۱۳ کودکان امریکایی مسلمان برای حفظ قرآن به مرکز دیانت امریکا میآیند.

درصحبت با امام دریافتم که وی آرزو دارد مردم در سراسر جهان درمورد اسلام و همچنان از رسوم و تجاربی که سالها در ترکیه وجود دارد، یاد بگیرند.

با آنکه مساجدی زیادی درمحوطه واشنگتن است اما رئیس جمهور أوباما اخیرآ یکی از مساجد کوچک را در بالتیمور انتخاب نمود و در آنجا بار هبران مسلمان امریکایی دیدن نمود. احمد ایدیلیک از دیدار رئیس جمهور از مسجدی در بالتیمور استقبال نمود.

اقرار گفته احمد مرکز اسلامی دیانت قرار است در آغاز ماه اپریل با دیدار رئیس جمهور ترکیه از واشنگتن افتتاح شود، از رئیس جمهور أوباما نیز درین محفل دعوت به عمل آمده است.

گزارش تصویری را درهمین لینک تماشا نمایید:

XS
SM
MD
LG