لینک های دسترسی

Breaking News

سرمست لقب 'قهرمان حقوق موسیقی' را دریافت کرد 


شورای جهانی موسیقی لقب "قهرمان حقوق موسیقی" سال ۲۰۲۲ را به احمد ناصر سرمست، بنیانگذار و‌ رییس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، اهدا کرد.

آقای سرمست به صدای امریکا گفت که به نظر او دادن چنین لقب به یک افغان در اصل به رسمیت شناختن نقض حقوق موسیقی مردم افغانستان توسط طالبان است.

او افزود که اهدای این لقب، همبستگی جامعهٔ جهانی موسیقی و نهاد‌های داد خواهی موسیقی را با هنرمندان موسیقی افغانستان و مردم افغانستان به نمایش می‌گذارد و گفت: " این به رسمیت شناختن مبارزهٔ بر حق هنرمند، موسیقی و مردم افغانستان برای اعادهٔ حقوق شان است."

شورای جهانی موسیقی بزرگترین شبکهٔ سازمان و نهادهای دادخواهی برای موسیقی است که ۱۵۰ کشور عضویت آنرا دارند.

این شورا در بخش‌های مختلف حقوق موسیقی، به ویژه حق آزادی بیان، از طریق موسیقی دادخواهی می‌کند.

شورای جهانی موسیقی لقب قهرمان موسیقی را در هر مقطع زمانی برای هنرمندان و موسیقی‌دانانی اهدا می‌کند که در راستای مبارزه برای تضمین حقوق هنرمندان موسیقی تلاش و مبارزه می‌کنند.

آقای سرمست گفت که این لقب به مانند عنوان "سفیر حسن نیت ملل متحد" بوده، رقابتی نیست و جایزه یا پاداش نقدی ندارد.

شورای جهانی موسیقی از سال ۱۹۴۹ به اینسو در مشاورت سازمان فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) فعالیت می‌کند.

XS
SM
MD
LG