لینک های دسترسی

Breaking News

زیان حدود ۴.۲ میلیارد دالری آلودگی هوا در کابل


Economic losses of air pollution in Kabul
Economic losses of air pollution in Kabul

ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست می‌گوید که بر اساس تحقیق این نهاد، آلودگی هوا سالانه در کابل چندین میلیارد دالر زیان اقتصادی را به بار می‌آورد.

کاظم همایون، رییس این اداره امروز دوشنبه ۱۴ دسمبر (۲۴ قوس) به صدای امریکا گفت که اکنون کابل از رهگذر آلودگی هوا یکی از خطرناک‌ترین شهرها است که این آلودگی برعلاوهٔ این که به انسان‌ها، مواشی و نباتات مضر است، زیان‌های هنگفت اقتصادی را نیز سبب می‌شود.

آقای همایون گفت: "تحقیق نشان می‌دهد که کابل‌نشینان هر سال به دلیل آلودگی هوا چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر ضرر متقبل می‌شوند."

بر اساس معلومات ادارۀ حفاظت محیط زیست، باران‌های اسیدی و گرم شدن زمین به دلیل آلودگی هوا به صورت غیرمستقیم بر مناطق مختلف کابل تاثیرات منفی گذاشته است.

آقای همایون گفت که هرگاه در یک ساحه هوا آلوده باشد، آب باران قبل از رسیدن به زمین با اسیدهای موجود در هوا آلوده می‌شود و زمانی که این آب روی هر جسمی فرود میاید، می‌تواند در مدت زمان کوتاهی آن را از بین ببرد.

به گفتۀ آقای همایون، آثار تاریخی، ساختمان‌های رهایشی و تجارتی، موترها، طیاره‌ها، خطوط آهن و سایر جاها در گام نخست از آب‌های اسیدی متضرر می‌شوند.

این در حالی است که روز گذشته، محمداشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در نشست تغییرات اقلیم گفت: "از نظر تغییر اقلیم افغانستان یکی از کشورهای آسیب‌پذیر در جهان است. به دلیل جنگ‌ها، جنگل‌های این کشور به گونۀ بی‎رویه قطع شده است."

رییس جمهور غنی افزود که در چهل سال پسین، بخش‌های جنوب شرقی افغانستان ۱.۵ درجه گرم‌تر شده است.

به گفتۀ کارشناسان، قطع جنگلات و گرم شدن زمین دو عامل عمده است که با آلودگی هوا رابطۀ مستقیم دارد.

XS
SM
MD
LG