لینک های دسترسی

Breaking News

حمایت از حقوق زنان؛ شرط کمک جهانی به حکومت آیندۀ افغانستان


ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی می‌گوید که تداوم کمک‌های جامعۀ جهانی به حکومت آیندۀ افغانستان وابسته به وضعیت حقوق زنان در این کشور است.

داکتر تینا دولی جانس، مسوول برنامۀ افغانستان در ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی در گفتگوی اختصاصی با صدای امریکا گفت که تداوم روابط ایالات متحده و جامعه جهانی به ویژه دونرها با تمام افغان‌ها و کشور شان، به سهیم‌کردن زنان در هرگونه توافق سیاسی، فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به شمول حمایت از حقوق زنان و دختران شدیداً وابسته است.

او گفت: "در صورت سختگیری، بی‌توجهی یا تحت تاثیر قرار گرفتن زنان افغان، صحیح نیست که حکومت آینده افغانستان بر حمایت کمک‌کنندگان بین‌المللی حساب کند. این یکی از مواردی است که ایالات متحده از نزدیک آن را نظارت می‌کند و به حمایت از حقوق زنان و توانمندسازی آنان در بخش‌های مختلف ادامه خواهد داد."

به گفتۀ خانم جانس، برای آیندۀ افغانستان، شمولیت زنان در روند صلح مهم است، روندی که آیندۀ رو به جلو را برای این کشور تعیین می‌کند. او افزود که ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی برنامه‌های مختلف را در بخش صلح و زنان افغان و شنیده‌شدن صدای آنان دارد.

خانم جانس گفت: "ما امیدواریم که زنان و دختران از محیطی که آنها خود ساخته اند، بهره بگیرند. ما همیشه می‌خواهیم پیشرفت، دیموکراسی، دسترسی به صلح، حقوق زنان و حق صحت، آموزش و فرصت‌های اقتصادی آنها را که طی بیست سال گذشته به دست آورده اند، تشویق کنیم."

او اطمینان داد که روند خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان بر فعالیت‌های ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی در افغانستان تاثیری نخواهد گذاشت.

خانم جانس گفت که آنچه را رییس جمهور بایدن به رییس جمهور افغانستان اظهار کرده، ایالات متحده با حکومت و مردم افغانستان، تعامل عمیق خواهد داشت و به گفتۀ وی دو رهبر به یک آیندۀ صلح‌آمیز و مرفه متعهد اند.

او گفت: "بنابر این ما بدون توجه به خروج قوا به فعالیت‌های خود در زمینه کمک به توسعه ادامه می‌دهیم. کار در زمینه صحت، آموزش، توانمندسازی زنان، حقوق زنان، زراعت، زیر بنا و رشد اقتصادی، تمام اینها ادامه می‌بابد."

از دید این مقام امریکایی، خروج قوای خارجی فرصتی را برای پیشرفت دپلماسی و توسعه به افغانستان فراهم می‌کند و یک نکته کلیدی تعامل ایالات متحده با مردم و حکومت افغانستان خواهد بود.

خانم جانس گفت: "امیدوارم که به یک فصل جدید مشارکت قرار گیریم که بر اساس تعامل نظامی نه؛ بلکه بر اساس شگوفایی و آیندۀ افغانستان است و تلاش‌های دپلماتیک و توسعه، برای دستیابی به آن است."

ایالات متحدۀ امریکا در بخش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در سال روان ۲۶۶ میلیون دالر را اختصاص داده است که ۱۷۵.۵ میلیون دالر آن از طریق ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی به مصرف خواهد رسید.

خانم جانس گفت که این کمک در شرایط دشوار در دسترس قرار می‌گیرد، چنانچه نیازمندی مردم که خانه‌های شان را به دلیل جنگ ترک کرده اند، خشکسالی و موارد عدم مصونیت غذایی و کروناویروس افزایش یافته است.

او گفت که این پول در بخش‌های مختلف برای ۲.۳ میلیون نفر به شمول زنان و دختران افغان خواهد رسید.

XS
SM
MD
LG