لینک های دسترسی

اعلام NDI يا انستتيوت ديموکراتيک ملي ، در مورد پخش ورقه هاي جعلي انتخابات در هرات


انستتيوت ديموکراتيک ملي ، يکي از ارگان هاي همکار دفتر مشترک تنظيم انتخابات ، اعلام کرده است که نشر و بخش ورقه هاي جعلي انتخابات پارلماني افغانستان ، يک تخطي انتخابتي ميباشد.

درين زمينه گزارشي را ميشنويد از خبر نگارما ، مسعود حسن زاده از هرات.

XS
SM
MD
LG