لینک های دسترسی

پاکستان ۱۴ شورشي طالب را به افغانستان تسليم کرد


حکومت افغانستان از استرداد ۱۴ شورشي طالب توسط پاکستان استقبال کرده ولي در عين زمان از همسايۀ خود خواستار شد تا تندروان مظنون بيشتر را که در پاکستان پنهان شده اند تعقيب و دستگير کند.

يک نطاق حکومت ميگويد چنان اقداماتي روابط بين دو کشور را استحکام بخشيده و يک عصر جديد را در همکاري در جنگ عليۀ دهشت افگني بوجود مياورد. لطيف حکيمي نطاق ادعا شدۀ طالبان و محمد ياسر در جملۀ کساني هستند که بکابل تسليم داده شده اند.

تلويزيون افغانستان ديشب عساکر افغان را نشان داد که ۱۴ نفر را که چشمان شان بسته بود از يک طيارۀ نظامي پائين ميکردند. مقامات افغاني ميگويند که آنها بخاطر نقش شان در خشونت عليۀ اهداف حکومتي و قواي افغاني و ائتلاف محاکمه خواهند شد.

در عين زمان، بمي که بيک بايسکل بسته شده بود امروز در شهر قندهار منفجر شده و دو نفر ملکي را زخمي ساخت.

2005/10/27 09:55:53 am

XS
SM
MD
LG