لینک های دسترسی

صدراعظم اسرائيل خواستار اخراج ايران از ملل متحد شد


اريل شرون، صدراعظم اسرائيل ميگويد در قبال تقاضاي رئيس جمهور ايران مبني بر محو اسرائيل، ايران بايد از ملل متحد اخراج شود.

اريل شرون امروز تبصره هاي شيمون پيريز، معاون خود را تکرار کرد که گفته بود هيچ عضو ملل متحد نبايد خواستار محو يک عضو ديگر آن سازمان گردد. اريل شرون بادامه گفت چنين کشوري که داراي اسلحۀ ذروي باشد نه تنها خطري براي اسرائيل بلکه براي اروپا نيز خواهد بود.

بروز چهارشنبه محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور تندرو ايران در کنفرانسي تحت عنوان جهان بدون صهيونيزم گفت اسرائيل بايد از نقشۀ جهان محو گردد. کشورهاي غربي تبصره هاي او را محکوم کردند و در عين زمان نگراني هاي بين المللي در مورد پروگرام ذروي ايران تشديد گرديد.

ايالات متحده ايران را متهم ميکند که مخفيانه اسلحۀ ذروي اعمار ميکند ولي تهران اين اتهام را تکذيب مينمايد.

2005/10/27 10:07:36 am

XS
SM
MD
LG