لینک های دسترسی

صدراعظم سري لانکا در انتخابات رياست جمهوري برنده شد


مهيندا راجاپاکسي، صدراعظم سري لانکا با تفاوت کم آرا در انتخابات رياست جمهوري برنده شد. کميسيون انتخابات سري لانکا امروز رسماً راجاپاکسي را برنده اعلام کرد. او در انتخابات ديروزي کمي بيش تر از ۵۰ فيصد آرا را دريافت کرده بود. رانيل وکرمن سنگه، صدراعظم سابق و رقيب راجاپاکسي در حدود ۴۸ فيصد آرا را دريافت کرد. راجاپاکسي با اين وعده براي انتخابات مبارزه ميکرد که بمقابل شورشيان ببرهاي تامل که شمال و شرق آن کشور را کنترول ميکنند موقف شديدتري را اتخاذ ميکند. اما او در بيانيۀ قبولي خود تعهد کرد که در راۀ خاتمه بخشيدن تقريباً دو دهه جنگ با شورشيان کار خواهد کرد. او همچنان به آژانس خبرگزاري اسوشيتد پرس گفت ميخواهد با رهبر گوشه گير شورشيان ملاقات بالمواجهه داشته باشد. در عين زمان، پوليس گفت حمله کنندگان بر يک مسجد در شرق سري لانکا بم دستي پرتاب کرده حد اقل دو نفر را کشته و بيش از ۲۰ تن ديگر را مجروح ساخته اند.

XS
SM
MD
LG