لینک های دسترسی

پيغام صوتي معاون دوم شبکۀ القاعده


يک پيغام صوتي که قرار گزارش به آواز معاون دوم شبکۀ القاعده ثبت شده است ميگويد ، جنگجويان طالب هنوزهم بخش هاي بزرگ افغانستان را تحت کنترول داشته و جنگ هاي چريکي شان را ادامه ميدهند.

اين تيپ که بروز شنبه توسط چنيل ماهوارۀ العربيه نشر گرديد ، قرار ادعا ، به آواز ايمن الظواهري ، معاون اسامه بن لادين ثبت گرديده است. ولي صحت اين تيپ بطور مستقل تاييد نشده است. العربيه ميگويد تعين شده نمي تواند اين تيپ چه زماني ثبت شده است.

در اين تيپ گفته شده که طالبان مناطق شرقي و جنوبي افغانستان را تحت کنترول داشته و مسلمانان عليه آنچه جنگجويان صليبي خوانده شده است ، در مبارزه ميباشند.

قواي به رهبرئ امريکا حکومت طالبان را در سال ۲۰۰۱ از قدرت برانداخت. و اين پيغام صوتي ، کمتر از يک هفته ، بعد از افتتاح اولين پارلمان انتخابئ افغانستان که يک انکشاف عمده در عرصۀ ديموکراسي پس از ۳۰ در آنکشور است ، به نشر ميرسد.

XS
SM
MD
LG