لینک های دسترسی

هند وپاکستان  درمورد دومين ارتباط سرحدي در کشمير موافقه کردند


هند وپاکستان مذاکرات دو روزۀ صلح بين دو کشور را در دهلي جديد با موافقۀ آغاز يک راه دومي رفت وآمد بس که دو کشمير را بهم وصل ميکند ، به پايان رسانيدند. شيام سارن وزير خارجۀ هند امروز چهارشنبه گفت دو جانب اميدوارند که خدمات رفت وآمد بس بين منطقۀ پونچ در کشمير هند و راولکوت در جانب پاکستان تا ماه مارچ ويا اپريل بر قرار شود.

اما سارن در عين حال از اسلام آباد بخاطر عدم جلوگيري از نفوذ تندروان اسلامي بداخل کشمير هند انتقاد نمود. اما رياض محمد خان وزير خارجۀ پاکستان او را اطمينان داد که اسلام آباد در مبارزه اش عليۀ دهشت افگني عميقاً متعهد ميباشد.

هند همچنان پيشنهاد کرد که خدمات خط آهن از کوکرپور در ايالت سند پاکستان تا مونابوا در ايالت راجستان هند بايد تا زيارت اجمير شريف امتداد يابد که هرسال تعداد زياد پاکستاني ها به آن زيارت ميروند.

بروز سه شنبه دو جانب روي اين موضوع توافق داشتند که در جريان سال گذشته درروابط دوکشور بهبودي صورت گرفته و عمليۀ صلحي که آنها دوسال قبل آغاز کردند در ايجاد اعتماد کمک کرده است .

XS
SM
MD
LG