لینک های دسترسی

صدراعظم هند يک ابتکار جديد صلح را با پاکستان براه انداخت


من موهن سنگه، صدراعظم هند يک ابتکار جديد صلح را با پاکستان براه انداخته برقيب ديرينۀ خود يک معاهدۀ صلح، امنيت و دوستي را عرضه نموده است.

من موهن سنگه اين پيشنهاد را امروز در جريان افتتاح يک لين جديد بس بين دو کشور عرضه نمود. او گفت متيقن است که رهبران حکومت در پاکستان بمقابل اين پيشنهاد رويۀ بالمثل خواهند کرد. او همچنان گفت که ارتباط دادن عادي ساختن روابط باختلاف چندين سالۀ کشمير اشتباه خواهد بود.

در اسلام آباد، پاکستان از پيشنهاد صدراعظم هند استقبال نمود ولي تاکيد کرد که اگر موضوع کشمير حل و فصل نشود حرکت زيادي صورت نخواهد گرفت.

پيشنهاد صلح هند در حالي صورت ميگيرد که پاکستان بخاطر پيمان ذروي ايالات متحده با هند خشمگين بوده ميگويد آن موافقتنامه جنوب آسيا را بي ثبات ساخته و معاهدۀ عدم انتشار اسلحۀ ذروي را تضعيف ميکند. پاکستان ميگويد واشنگتن بايد کمک مشابهي به پروگرام ملکي اسلام آباد عرضه ميکرد.


XS
SM
MD
LG