لینک های دسترسی

سازماندهي مجدد قواي امنيتي بغداد


حکومت عراق ميگويد ضمن مساعي براي کنترول خشونت هاي فرقوي، همه قواي امنيتي بغداد را تحت يک قومنداني واحد قرار خواهد داد.

مامورين ميگويند هزاران تن از افراد پوليس و شبه نظاميان در بغداد فعاليت دارند ، ولي هويت و وابستگي انها غالبا نا معلوم است.انها ميگويند که قوه امنيتي مجدد سازمان يافته عين يونيفورم را بتن خواهند داشت ، از واسيل نقليه مشابه استفاده خواهند کرد و تحت يک قومانداني واحد خواهند بود.

اخبار اين طرح يکروز بعداز ان نشرشد که جلال طلباني رئيس جمهور عراق اظهار داشت که ماه گذشته در حدود يکهزار و يکصد نفر در عراق کشته شدند. اين کشته شدگان شامل صد ها نفري است که اجساد گلوله باران انها از سر تا سر پايتخت بدست امد.

ضمنا امروز پنجشنبه در بغداد در اثر انفجار يک بم تعبيه شده در کنار جاده ، پنج کارمند سرک پاکي را هلاک ساخت. دو انفجار مشابه در يک بخش ديگر شهرسه عسکر امريکائي را هلاک ساخت. در شمال شهر، افراد مسلح ده نفر را اختطاف کردند، ولي اقلا پنج تن انها توسط قواي امريکا و عراق نجات داده شدند


XS
SM
MD
LG