لینک های دسترسی

انفجارات ايستگاه هاي قطار آهن بمبئي را تکان داده ۲۰ نفر را هلاک ساخت


مقامات در غرب هند ميگويند حد اقل شش انفجار ايستگاه هاي مزدحم قطار آهن را در حومۀ بمبئي تکان داد. طبق گزارش حد اقل ۲۰ نفر هلاک شدند.

پوليس ميگويد انفجارات امروز در جريان ازدحام رخصتي مامورين و کارمندان در فاصلۀ چند دقيقه از همديگر رخ داد.

مقامات محل ميگويند تعداد تلفات شايد بمراتب بيشتر باشد زيرا قطارها مملو از سرنشين بود.

تصاوير تلويزيوني سرنشينان را نشان ميداد که با جراحات شديد گيج شده بودند و ساير سرنشينان آنها را بطرف امبولانس ها ميبردند.


XS
SM
MD
LG