لینک های دسترسی

اظهارات وزير دفاع روسيه در مورد وضع تعزيرات اقتصادي عليه ايران


سرگي ايوانوڤ، وزير دفاع روسيه مي گويد هنوز زود است که در مورد وضع تعزيرات اقتصادي ملل متحد عليۀ ايران بخاطر پروگرام ذروي اش، صحبت نمود.

ايوانوڤ، امروز به خبرنگاران در شرق دور روسيه گفت، به کوشش جهت حل و فصل اين معضله از طريق مذاکرات بايد وقت بيشتر داده شود.

(هوير سولانا) رئيس سياست خارجي اتحاديهٌ اروپا مي گويد اتحاديه ارزپا خواستار مذاکرات جديد با ايران است تا آنکشور در مورد جواب خود در مقابل پيشنهاد مجموعهٌ مشوق هاي بين المللي جواب واضع ارائه نمايد.

صبح امروز، ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه گفت پاسخ ايران در برابر پيشنهاد مجموعهٌ مشوق هاي اقتصادي مبهم است.

گونزاگو گليگوس، سخنگوي وزارت خارجهٌ امريکا گفت، در صورتيکه ايران فعاليت هاي حساس ذروي خود را تا سي و يکم ماه آکست توقف ندهد، واشنگتن بر ملل متحد فشار وارد مينمايد تا تعذيرات اقتصادي را عليه آنکشور وضع نمايد.

احمد خاتمي، يک رهبر روحاني، در تهران گفت، ايران آنچه را وي (زبان زور ) خواند ، رد مينمايد.

XS
SM
MD
LG