لینک های دسترسی

بم گزاران انتحاري در افغانستان ۴ عسکر ناتو، سه فرد پوليس و ده تن ديگر را کشتند.


سه انفجار انتحاري بم در افغانستان باعث قتل حد اقل ۴ عسکر ناتو، سه فرد پوليس افغاني و ده تن ديگر شد.

چهار عسکر کانادائي ناتو وقتي در ولايت قندهار کشته شدند که براي يک دسته اطفال قلم و کتابچه توزيع ميکردند. يک بم گزار انتحاري بايسکل خود را بداخل ازدحام رانده و خود را منفجر ساخت. حد اقل ده عسکر و ۲۵ کودک مجروح شدند.

در غرب افغانستان، يک حمله کنندۀ انتحاري ديگر در شهر هرات بر يک بايسکل بمي را که حمل ميکرد منفجر ساخته حد اقل ده نفر را کشته و ۱۵ تن ديگر را مجروح ساخت. پوليس ميگويد او يک مامور عاليرتبۀ پوليس را هدف قرار داده بود.

در کابل امروز يک بم گزار انتحاري سه فرد پوليس را کشته و يک تن ديگر را مجروح ساخت. اين انفجار در شرق شهر در جاده اي رخ داد که بم گزاران انتحاري اکثراً آن را هدف قرار ميدهند.

بروز يکشنبه، ناتو گفت قواي افغاني و ناتو در تهاجم دو هفته اي موسوم به مدوسا شورشيان را از منطقۀ پنجوائي ولايت قندهار اخراج کردند. اين عمليات دران منطقۀ تاک زار، بزرگترين تهاجم زميني آن اتحاديه بود.

قوماندان هاي ناتو ميگويند طي دو هفتۀ گذشته، بيش از ۵۰۰ جنگجوي طالب در جنوب افغانستان کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG