لینک های دسترسی

تصادمات ۱۰ شورشي مظنون طالب را در افغانستان هلاک ساخت.


ناتو ميگويد قواي آن اتحاديه حد اقل ده شورشي مظنون طالب را در جريان جنگ ها در جنوب و جنوب شرق افغانستان بقتل رسانيد.

يک بيانيۀ ناتو حاکيست که جنگ ديروز وقتي در ولسوالي گرمسير ولايت هلمند مشتعل شد که شورشيان بر قواي حافظ صلح گلوله باري کردند و آن قوا نيز دست بعمل تلافي جويانه زد.

جنگجويان طالب طي دو ماۀ گذشته دوبار اين شهر را تسخير کرده اند ولي قواي افغاني و غربي آنها را برون راندند.

ناتو همچنان از جنگ و تلفات شورشيان در ولايت پکتيکا نيز گزارش داد.

از وقت برانداختن رژيم طالبان در سال ۲۰۰۱ باينطرف افغانستان حملات شديد شورشيان را متحمل شده است. بروز دوشنبه، سه بم گزاري انتحاري در افغانستان حد اقل ۱۹ کشته بجا گذاشت که چهار تن آن عساکر کانادائي بودند.

XS
SM
MD
LG