لینک های دسترسی

Breaking News

يک تبعۀ فراري کورياي شمالي ميگويد پيونگ يانگ چندين سلاح ذروي دارد.


مشهورترين تبعۀ فراري کورياي شمالي ميگويد حکومت منزوي کمونيست قبلاً چندين سلاح ذروي توليد کرده و براي تعبيۀ آن در صورت اشتعال جنگ، آماده است.

هوانگ جنگ يوپ اين تبصره ها را امروز طي بيانيه اي در سيول ابراز کرد. او همچنان گفت آزمايش اعلام شدۀ کورياي شمالي بمنظور حيرت زده ساختن جهان و تشويق گروه هاي ضد حکومت در کورياي جنوبي براه افتاده بود.

هوانگ ۸۳ ساله يک مقام عاليرتبۀ سابق حزب حاکمۀ کارگران کورياي شمالي بود که در سال ۱۹۹۷ به کورياي جنوبي فرار کرد. او عاليرتبۀ ترين مقام کورياي شمالي بود که به کورياي جنوبي فرار نمود.

او بحضار گفت کورياي شمالي در سال ۱۹۹۶ با پاکستان در مورد انتقال تکنالوژي ذروي بر اساس يورانيم، توافقي را امضا کرد.

عبدالقدير خان، ساينتست ارشد ذروي پاکستان در سال ۲۰۰۴ بفروش اشيا و اسرار ذروي به ايران، ليبيا و کورياي شمالي اعتراف کرد. اما پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان در هفتۀ جاري گفت که عبدالقدير خان توانائي براه انداختن آزمايش ذروي را به کورياي شمالي نداده بود.

XS
SM
MD
LG