لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور کورياي جنوبي: سيول روابط دوستاه را با کورياي شمالي حفظ ميکند.


رئيس جمهور کورياي جنوبي ميگويد کشورش بمنظور تضمين صلح دران جزيره نما، باوجود آزمايش ذروي ماۀ گذشته توسط پيونگ يانگ، روابط دوستانه را با کورياي شمالي حفظ خواهد کرد.

نوموهيون، رئيس جمهور کورياي جنوبي امروز طي سخنراني در سيول بر اهميت حفظ روابط کاري با شمال جهت حفظ آزادي و ثبات در کورياي جنوبي، تاکيد کرد.

ماۀ گذشته تشنج در منطقه وقتي بلند رفت که پيونگ يانگ اسلحۀ ذروي خود را آزمايش کرد. کورياي شمالي تحت فشار شديد دپلوماتيک، در هفتۀ جاري موافقه کرد که بميز مذاکرات شش جانبه بمنظور خاتمه بخشيدن به پروگرام ذروي آن کشور، بازگردد.

سفير ايالات متحده به کورياي جنوبي امروز گفت ولوکه پيونگ يانگ بميز مذاکره بازگردد، اعضاي ملل متحد بايد بتعميل تعزيرات عليۀ حکومت منزوي کورياي شمالي بخاطر آزمايشات ذروي، ادامه بدهد.

XS
SM
MD
LG